Svenska Dagbladet far med osanning och sprider felaktigheter

I dagens SvD far ledarskribenten Siri Steijer med osanning och sprider felaktigheter. Det är  förvånande hur en skribent i en så kort text lyckas trampa i klaveret så ofta att det blir en hel konsert. Samtidigt är det inte förvånande att SvD och dess nyliberala skribenter alltid tar ställning för marknadens utnyttjande av människor och propagerar för lönekonkurrens. Byggnads kommer alltid att stå upp för alla människors lika värde, och gör det med stolthet. 


- När Siri Steijer ska beskriva händelserna i Vaxholmskonflikten så är det uppenbart att hon inte har en aning om vad som hände och varför. Hon påstår att Byggnads krävde högre löner än den genomsnittliga för svenska byggnadsarbetare. Detta är inte sant. Det fanns inte och har aldrig funnits någon genomsnittlig lön för byggnadsarbetare. Byggnads krävde att svenska kollektivavtal skulle gälla, varken mer eller mindre, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar. 

- Istället visade det sig att de lettiska arbetarna i verkligheten hade upp till 56 timmars arbetsvecka och en lön på ca 50 kr/tim. Om detta skriver Siri Steijer ingenting. Men det är precis detta som dagligen sker på svenska arbetsmarknad och det är detta som måste få ett slut. I efterhand har ju FN:s organ ILO också sagt att vi har haft rätt hela tiden, menar Johan Lindholm. 

- Det blir lika konstigt när Siri Steijer ska beskriva Lex Laval. Vad hon glömmer att berätta är att lagen inte ger fackföreningarna rätt att kontrollera att det verkligen finns ett utländskt kollektivavtal och att detta i så fall efterlevs, fortsätter Johan Lindholm. 

- Byggnads möter ofta utländska byggnadsarbetare som blir utnyttjade under slavliknande förhållanden. Man får bo på arbetsplatsen under usla villkor, man får arbeta långt över 40 timmar i veckan och lönerna hamnar inte sällan på nivåer runt 20 kr/tim. Det händer ofta att den lön man blivit lovad enligt utländskt kollektivavtal måste betalas tillbaka till arbetsgivaren när man kommer tillbaka till hemlandet. Om detta skriver Siri Steijer ingenting, säger Johan Lindholm. 

På grund av Lex Laval har vi små möjligheter att hjälpa alla de som idag blir utnyttjade på svensk arbetsmarknad. Byggnads välkomnar alla politiska initiativ för att förändra dagens lagstiftning. 

- Mest upprörande är det att Siri Steijer fortsätter med det nyliberala tramset att påstå att Byggnads skulle vara protektionistiskt. Det är ganska tjatigt och framförallt är det inte sant. Byggnads välkomnar arbetskraftsinvandring. Istället är frågan den som Siri Steijer avslutar sin ledare med: det är inte huruvida vi ska ha arbetskraftinvandring eller inte som är frågan, utan hur förutsättningarna för detta ska bli de bästa. Dock lyckas Siri Steijer inte hitta svaret; Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Bara då står man upp för alla människors lika värde, avslutar Johan Lindholm.

Kontaktuppgifter: 

Johan Lindholm, ordförande Byggnads: 070-306 65 40

Matz Larsson; kommunikationschef Byggnads; 070-681 37 02 

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera

Dokument & länkar