ByggPartner erhåller preliminär tilldelning för flerbostadshus i Västerås åt Bostads AB Mimer

ByggPartner i Dalarna AB har erhållit preliminär tilldelning för två stycken flerbostadshus i Västerås åt Bostads AB Mimer. Byggentreprenaden omfattar 230 lägenheter och projektet kommer bedrivas i partnering. Preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas.  

Projektet omfattar att i partnering uppföra bostadshus i Kvarteren Hulte och Högne. De två kvarteren ligger på var sin sida om Kopparbergsvägen i Västerås. I Kvarteret Hulte planeras för ca 130 lägenheter och i Kvarteret Högne ca 100 lägenheter. Utvärderingskriterierna för tilldelningen har baserats på mjuka parametrar. En preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas. Överklagandetiden för tilldelningen går ut den 18 april 2017.  

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, vice VD

Mobil: 076-677 66 10 E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70 E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, CFO

Mobil: 070-416 97 44 E-post: claes.thelander@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2016 kl. 08.45. 

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder byggentreprenad, byggservice, ställningsentreprenad och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala och Västerås. ByggPartner har cirka 370 medarbetare och omsatte drygt 1,2 miljarder kronor 2016. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. 

Taggar:

Om oss

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och Västerås. ByggPartner har cirka 430 medarbetare och omsatte drygt 1,3 miljarder kronor 2017. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar