ByggPartner erhåller preliminär tilldelning för nyproduktion av bostäder i Avesta åt Gamla Byn AB

ByggPartner i Dalarna AB har erhållit preliminär tilldelning för bostadshus med ca 70 lägenheter samt lokaler i Avesta åt Gamla Byn AB. Preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas.

  

Projektet omfattar att uppföra bostadshus med ca 70 lägenheter samt lokaler för verksamhet för seniorcenter samt ungdomsmottagning på den så kallade badhustomten i Avesta. En preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas. Överklagandetiden för tilldelningen går ut den 12 november 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Helena Blom, CFO

Mobil: 070-658 50 90

E-post: helena.blom@byggpartner.se

Johan Karlsson, Arbetschef

Mobil: 070-416 97 51

E-post: johan.karlsson@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 08.30.

Taggar:

Om oss

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och Västerås. ByggPartner har cirka 430 medarbetare och omsatte drygt 1,3 miljarder kronor 2017. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar