ByggPartner tecknar avsiktsförklaring med Danviks Hospital

ByggPartner tecknar avsiktsförklaring för nytt partneringavtal med Stiftelsen Danviks Hospital. Projektet är att i partnering genomföra en upprustning av A och G husen inom stiftelsens fastighet i Nacka.

  

Avtalet omfattar två faser, planerings- och projekteringsfas (fas 1) och genomförandefas (fas 2) Överenskommet riktpris är 109 Mkr. ByggPartner påbörjar nu framtagande av bygghandling.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, vice VD

Mobil: 076-677 66 10 E-post:

fredrik.leo@byggpartner.se

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70 E-post:

sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, CFO

Mobil: 070-416 97 44 E-post:

claes.thelander@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder byggentreprenad, byggservice, ställningsentreprenad och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Ludvika, Falun, Stockholm, Uppsala, Västerås och Eskilstuna. ByggPartner har cirka 420 medarbetare och omsatte drygt 1,2 miljarder kronor 2016.

  

Taggar:

Om oss

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och Västerås. ByggPartner har cirka 430 medarbetare och omsatte drygt 1,3 miljarder kronor 2017. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar