Så lätt kan takras förebyggas

Varje snörik vinter rasar tak på byggnader, med stora kostnader som följd – och ibland personskador. Senast i förra veckan rasade taket in på en ishall i Kramfors.

- Men många olyckor kan enkelt förebyggas. Det enda som behövs är ett rör, en skyffel, en plastpåse och en våg, säger Mikael Bylin, platschef för byggvaruhuset Bygma i Sundsvall och ansvarig för företagets 5 000 kvadratmeter stora fastighet där.

-Den här metoden är ingen garanti för att taket inte ska rasa – men den kan ge kontroll på när man behöver vidta åtgärder.

Hittills i år har åtminstone fyra ishallar, ett ridhus, en matbutik, en industribyggnad och ett barnvagnstak drabbats av rasande tak. I Finland dödades en tioårig flicka när taket till ett ridhus rasade.

Även om rasen ofta beror på fel i konstruktionen, kan stora snömängder vara den utlösande faktorn till olyckorna. Och ibland den enda orsaken. De byggnader som drabbas har ofta stora spännvidder och platta eller flacka tag, som idrottshallar, lagerlokaler och jordbruksbyggnader.

Så här gör man för att förebygga att taket rasar in, berättar Mikael Bylin på Bygma:

o Ta ett rör med tunna väggar, till exempel ett stuprör eller ett ventilationsrör. Det ska vara omkring 100 millimeter i diameter. Pressa ner det i snön tills det når takytan.

o Skotta bort snön runt röret.

o Skjut in en snöskyffel under röret, och fånga upp den snön i röret. Lägg sedan snön i en sophink eller plastpåse.

o Väg snön. Sedan gäller det att beräkna snöns tyngd per per kvadratmeter. Det gör man genom att dividera tyngden på den snö man hämtat i röret med rörets yta i kvadratmeter.

Resultatet ska sedan jämföras med de normvärden som finns på vilken tyngd taket ska tåla.

- Kontrollmätningar av snön är ingen garanti för att man inte får problem med ett stort tak, påpekar Mikael Bylin på Bygma.

- Men ser man att det ens närmar sig gränsen så ska man kontakta expertis, som t.ex. en takfirma med stor erarenhet av takskottning eftersom avskottningen måste ske på rätt sätt.

- Görs det på fel sätt så är risken att man skapar en snedbelastning vid skottningen. Dessutom ske de flesta av dessa uppdrag på hög höjd. De som utför arbetet ska ha rätt utbildning och skyddsutrustning.

Kontakt: Mikael Bylin, platschef Bygma Sundsvall tel: 0703 23 90 70

Bild fri för publicering: Taket rasat på ridhuset Evlinge ridskola 26 december 2012, Värmdö Stockholm

Fotograf, Magnus Förnberg.


Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar