C Security slutförhandlar i två projekt omfattande ca 3500 system och påbörjar ett samarbete med ett av Rysslands största försäkringsbolag

C Security Systems har inlett ett samarbete med ett av Rysslands största försäkringsbolag. Samarbetet med det ryska försäkringsbolaget förväntas inbringa ett 100-tal kunder under 2015 för att 2016 ha potential att öka till ett par tusen kunder.

Bolaget har också beslutat att offentliggöra två långt gångna projekt inför stämman den 27:e april. De två projekten utgörs av en kund i Europa och en i Karibien och omfattar ca 3500 C-pod system inklusive abonnemang under 2015.

Sannolikheten anses hög för att projekten i Europa och Karibien kan komma att vinnas och resultera i order under Q2 och Q3, 2015.

Gällande samarbetet med det ryska försäkringsbolaget kommer det att ske tillsammans med bolagets ryska distributör. Försäkringskunderna kommer att erbjudas en rabatt på 10%-20% på försäkringspremien om de har ett C-pod larmsystem installerat. Initialt rör det sig om fyra teststäder (Moskva, St. Petersburg, Samara och Togliatti) för att 2016 utökas till samtliga försäkringskunder med en båtförsäkring om resultatet slår väl ut.

”Vi vill normalt inte gå ut med affärer som inte är helt klara. Däremot anser vi i samråd med AktieTorget att marknaden bör få information om dessa betydande projekt som har hög sannolikhet att inträffa kort efter bolagsstämman.

Gällande det ryska försäkringsbolaget är vi mycket glada över att ha gått i mål med ett samarbete efter två års förberedelser. Arbetet har innefattat många tester och produkten har gått igenom åtskilliga statliga instanser för att få alla nödvändiga certifikat. C-pod kommer att ha en central roll i försäkringsbolagets ambition att sänka deras ersättningskostnader samt ge kunderna en bättre och mer prisvärd försäkring vilket känns bra.” säger Magnus Söderberg, VD för C Security Systems AB i en kommentar.

Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervakningssystem för den globala båtmarknaden. Produkten säljs och marknadsförs under varumärket ”C-Pod” och är främst avsedd för fritidsbåtar.

Om oss

Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja webbbaserade larm- och övervakningssystem för den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar