C Security Systems AB: Företrädesemission övertecknad

Företrädesemissionen i C Security Systems AB tecknades till cirka 9 miljoner kronor. Detta innebär att nyemissionen övertecknades med ca 147%. Med företrädesrätt tecknades ca 99%. C Security tillförs därmed drygt 3,6 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 57 000 kronor.

Teckning och tilldelning

Genom emissionen nyemitteras 6 054 038 aktier. Totalt inkom anmälningar motsvarande 8 981 535 kronor. 5 970 144 aktier (cirka 99% av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Med anledning av den höga teckningsgraden erhåller tyvärr endast ett fåtal tecknare tilldelning utan företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den 2 december 2016. Tecknare som inte får tilldelning erhåller ingen avräkningsnota.

Aktier och aktiekapital

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 513 509,60 kronor fördelat på 15 135 096 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i december 2016.

”Vi är mycket glada över det positiva utfallet i emissionen och stödet från befintliga aktieägare och nya investerare. Genom nyemissionen kan bolaget lansera ett nytt enkelt söksystem i produkterbjudandet och fortsätta arbetet med de befintliga samarbetena och förhandlingarna. Dessutom har vi fått nya aktieägare, vilket är positivt.” säger Magnus Söderberg, VD för C Security Systems AB i en kommentar.

C Security Systems AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Om oss

Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja webbbaserade larm- och övervakningssystem för den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar