Delårsrapport förC Security Systems AB (publ) januari - september 2017

PERIOD 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 210 (213) 
 • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -599 (-569) 
 • Resultatet före skatt uppgick till KSEK -546 (-584)  
 • Resultatet per aktie var SEK -0,04 (-0,06) 
 • Kassaflödet uppgick till KSEK -818 (-531) 

PERIOD 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 621 (619) 
 • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -2 265 (-1 962) 
 • Resultatet före skatt uppgick till KSEK -2 237 (-1 993) 
 • Resultatet per aktie var SEK -0,15 (-0,22) 
 • Kassaflödet uppgick till KSEK -2 700 (-1 149) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Bolaget har fått förbeställningar på den nya produkten C-pod Lite till ett ordervärde om ca 100 KSEK (inkl. abonnemang).
 • C Security Systems AB ingick ett avtal med Gras Savoye Yachting som är en av Europas största båtförsäkringsförmedlare. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Vid bolagets årsstämma den 6 april 2017 bemyndigades styrelsen att genomföra emissioner av nya aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner.
 • Bolaget lanserade en mer modern grafisk profil i och med lanseringen av en ny app för iOS och Android samt en ny hemsida.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Under augusti har Bolaget börjat få beställningar från samarbetet med Gras Savoye Yachting. Utöver de kontinuerliga beställningarna har Bolaget muntligen fått bekräftat att en båtleverantör kommer beställa på ca 200st C-pod (ordervärde ca KSEK 600) till nyproducerade båtar via samarbetet med Gras Savoye Yachting under 2017.
 • Bolaget lät uppföra en kontrollbalansräkning per den sista juni som bekräftade att det justerade egna kapitalet översteg 50% av aktiekapitalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget har sagt upp distributören Waypoint i Västindien och skrivit avtal med en ny distributör, Marinelectronic. Marinelectronic har verksamhet i franska Västindien och är ett nystartat dotterbolag till ett stort säkerhetsbolag i franska Västindien. Marinelectronic skall fokusera på installation av marinelektronik av båtar.
 • Bolaget har kontakt med en av de största svenska operatörerna med ambitionen att börja genomföra tester inom en ny teknik för uppkopplade produkter.
 • Med stöd av bemyndigandet lämnat vid bolagsstämman den 26 september 2017, beslutade styrelsen att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 3,2 MSEK.

VD HAR ORDET
Startskottet för en intensiv period med båt- och tillbehörsmässor har gått. Det är denna period båttillverkare, återförsäljare, marinor och båtförsäkringsbolag ser över sitt sortiment och erbjudande inför båtsäsongen 2018. C Security har varit med och ställt ut på båtmässan i Cannes och La Rochelle i Frankrike och i mitten på november kommer vi att ställa ut på världens största båttillbehörsmässa i Amsterdam. I december är det båtmässan i Paris och så fortsätter det fram till februari. Samtidigt börjar båtsäsongen i Västindien där Bolaget har skrivit avtal med en ny distributör som har stora planer för C-pod.

Vi har och kommer att satsa på att lyfta fram den nya produkten C-pod Lite under denna period. Bolagets flaggskepp är C-pod men nyhetsvärdet i en ny produkt är viktigt och i förlängningen driver det även försäljningen av originalprodukten. Vi har fått positiv återkoppling från distributörer avseende C-pod Lite. Det är inte bara produktegenskaperna utan styrkan i att kunna erbjuda kunder ett alternativ om C-pod systemet är för avancerat. Det skall tilläggas att vi kontinuerligt förfinar C-pod Lite allt eftersom vi får värdefull återkoppling från kunder och Bolaget anser att det finns ytterligare ett behov av en produktmodell.

Under våren tog Bolaget in extra säljresurser i arbetet att sälja in C-pod Lite till varv och båtklubbar där den togs emot väl. Bolaget vill öka antalet kundbesök och fältnärvaron till nästa säsong och planerar därför att öka säljresurserna ytterligare. Försäljningsarbetet av C-pod Lite kommer även att inkludera nya segment utanför den marina, såsom snöskotrar, terrängfordon, mopeder m.m.

I samarbetet med Gras Savoye Yachting (GSY) började beställningarna komma in i augusti men en stor del av kunderna har dröjt med att betala vilket Bolaget och GSY följer upp genom påminnelser och samtal. Arbetet med att få betalningsflödet att fungera tillsammans med våra samarbetspartners i Ryssland går framåt. Bolaget och de inblandade parterna arbetar med två parallella spår, bank- och korttransaktioner. Båda transaktionstyperna har blivit godkända från både Ryssland och EU men har krävt ett flertal anpassningar som håller på att implementeras.

Styrelsen gick nyligen ut med att Bolaget skall genomföra nyemission om ca 3,2 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Kapitaltillförseln innebär att Bolaget får de nödvändiga förutsättningarna för att öka säljresurserna samt möjligheten att ta fram en ny produktmodell.

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till KSEK 621 (619). Bolaget har sålt fler system sett till antal men den oförändrade omsättningen beror främst på att Bolagets försäljning har skiftat till fördel för produkten C-pod Lite som säljs till ungefär halva priset jämfört med C-pod. Bolaget har kontinuerligt följt upp kontrollbalansräkningen som visar att det justerade egna kapitalet överstiger 50% av aktiekapitalet. Rörelseresultatet minskade till KSEK -2 265 (-1 962) främst drivet av en ökad kostnad för extra säljresurser under våren.

Förutom att skapa aktieägarvärde var ett av huvudskälen till att Bolaget var med och skapade dotterbolaget Hoylu AB hösten 2016 att få tillgång till och ligga i framkant avseende ny teknik. När dotterbolaget noterades i januari 2017 på Nasdaq First North motsvarade utdelningen från Bolaget ett värde på drygt 6 Mkr. Bolaget har som ambition att ligga i framkant och har påbörjat ett initiativ för att i början av 2018 genomföra tester inom en ny teknik för uppkopplade produkter med en av Sveriges största operatörer.

C Security Systems är ett ambitiöst och nytänkande företag som bygger en allt större internationell närvaro och vi hoppas befintliga och nya aktieägare vill vara med och bygga företaget in i framtiden.

Magnus Söderberg
VD, C Security Systems AB (publ)
  

Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.

Aktien
Per den 30 september 2017 uppgick antalet aktier i C Security Systems till 15 135 096 stycken och antalet aktieägare till 685 stycken.
Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på AktieTorget under namnet C Security med ISIN-nummer SE0005991981.

Om oss

Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja webbbaserade larm- och övervakningssystem för den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar