Huvudägarna i C Security Systems AB har skrivit ett Letter of Intent om att skapa ett dotterbolag till Bolaget tillsammans med Stein Revelsby.

Huvudägarna i C Security Systems AB har skrivit under ett Letter of Intent med Stein Revelsby som innebär att C Security Systems AB kommer att skapa ett dotterbolag. När dotterbolaget stiftats kommer C Security Systems AB inneha 51% och Stein Revelsby 49% av aktierna i dotterbolaget. Stein Revelsby föreslås leda dotterbolaget och utvecklingen av eventuella nya satsningar inom teknologier innefattande, men inte uteslutande, storbildsskärmar, ljud, Augmented och Virtual Reality däribland ”the Internet of Things” (IoT).

Ambitionen är att i ett senare skede genomföra en riktad nyemission i dotterbolaget till en grupp externa investerare vilket kommer att minska andelen för C Security Systems AB genom utspädning. Utspädningen av Bolagets andel i den riktade emissionen beräknas uppgå till cirka 50%. I ett längre perspektiv är målet att särnotera dotterbolaget och i samband med notering dela ut Bolagets andel av dotterbolaget pro rata till C Security Systems aktieägare.

Styrelsen och huvudägarna anser att det finns bra möjligheter att skapa goda synergier, både gemensamt men även för respektive verksamhetsområde, genom de satsningar som dotterbolaget förväntas göra under ledning av Stein Revelsby. Styrelsen kommer till nästa bolagsstämma att föreslå Steins Revelsby tillsammans med Mats Andersson som ledamöter i C Security Systems AB.

Om Stein Revelsby
Stein Revelsby, 54, är baserad i Los Angeles, Californien och är en serie-entreprenör med mer än 25 års erfarenhet från investment banking inom tech samt riskkapital, operativ chef och private equity. Stein Revelsby fokuserar på disruptive tech som har för avsikt att förändra normala beteendemönster genom att skapa innovativa lösningar. Stein Revelsby har tidigare varit VD för Anoto Group AB och har en MBE från Norwegian School of Management.

Om Mats Andersson
Mats Andersson har arbetat som operativ företagsledare i 30 år, VD och styrelseordförande inom telecom-, IT-, teknologi- och serviceföretag nationellt och internationellt.

C Security Systems AB

Styrelsen
 

För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se
 

Kort om C Security Systems AB
C Security Systems AB utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervakningssystem, systemet fungerar globalt och är framtaget för fordon. Produkten säljs och marknadsförs under varumärket ”C-Pod” och är främst avsedd för fritidsbåtar.

Om oss

Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja webbbaserade larm- och övervakningssystem för den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar