Offentliggörande av memorandum

Den 8 november 2017 inleds teckningstiden i C Security Systems AB:s (”C Security”) företrädesemission av aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed Bolagets memorandum. Memorandumet finns att tillgå via bolagets (www.cpod.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Mangold fondkommission kommer att göra memorandum och anmälningssedel tillgänglig via Mangolds (www.mangold.se) hemsida under aktuella erbjudanden den 8 november 2017 när teckningstiden inleds.

Teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds. Teckningstiden löper till och med den 23 november 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs C Security cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader. Representanter ur styrelsen och huvudägare avser att teckna sin del av nyemissionen vilket motsvarar cirka 45 procent av emissionsbeloppet.

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut till C Security i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr.
Email: ta@mangold.se
Tel: 08-503 015 80
Fax: 08-503 015 51

C Security Systems AB
Styrelsen


För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se


Kort om C Security Systems AB

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.
 

Om oss

Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja webbbaserade larm- och övervakningssystem för den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar