Sista dag för handel med BTA 2

Sista dag för handel i BTA 2 är satt till den 20 november 2015. Stoppdag och omvandling av aktier sker den 24 november 2015.

Registrering, distribution av aktier samt aktiekapital

309 894 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 26 november 2015. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i C Security Systems till 9 081 058 aktier och aktiekapitalet uppgår till 908 105,8 SEK.

C Security Systems AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se


Kort om C Security Systems AB

C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervakningssystem, systemet fungerar globalt och är framtaget för fordon. Produkten säljs och marknadsförs under varumärket ”C-Pod” och är främst avsedd för fritidsbåtar.

Taggar:

Om oss

Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja webbbaserade larm- och övervakningssystem för den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar