Ändrat datum för bolagsstämma i C Technologies

Ändrat datum för bolagsstämma i C Technologies C Technologies återkallar tidigare aviserad ordinarie bolagsstämma den 13 april 2000. I stället kallas aktieägarna i C Technologies till ordinarie bolagsstämma den 2 maj 2000 kl. 18.00 på Auditoriet, Hotell Sparta, Tunavägen 39, Lund. För att i bolagsstämmans dagordning även kunna inkludera ett förslag från styrelsen till emissionsbemyndigande, har datum för stämman framflyttats. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolags-stämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om kontant ny-emission under marknadsmässiga former av högst 5.000.000 aktier (efter split 10:1) om nominellt högst 100.000 kronor riktad till allmänheten och institutioner i samband med notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. Styrelsens motiv till förslaget är att inför planerad O-listenotering skapa förut-sättningar för en bättre handel med aktierna genom en ägarspridning och anskaffande av en institutionell ägarbas samt att underlätta finansiering av rörelsen för bolagets fortsatta expansion. Dessutom erhåller bolaget en finansiell handlingsberedskap för eventuella kompletterande förvärv. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 11,1 procent av kapital och röster. Styrelsens ambition är att ansöka om notering vid OM Stockholmsbörsens O- lista senast innan utgången av det tredje kvartalet i år. Handelsbanken Investment Banking är C Technologies' finansiella rådgivare. Ny avstämningsdag för att få deltaga i stämman blir den 20 april 2000. Anmälan till ordinarie bolagsstämma skall ske senast den 25 april 2000 enligt instruktion i kallelsen. Den fullständiga kallelsen till stämman återfinns i dagens nummer av Dagens Industri och Post- & Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida www.cpen.com. För ytterligare information kontakta: Christer Löwgren VD C Technologies AB 0708 28 65 10 C Technologies AB (publ) är ett ungt, svenskt IT-företag med spetskompetens inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Företagets huvudprodukt - den prisbelönta läspennan C-Pen - läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst till PC via IR eller Bluetooth. Pennan kan också översätta, skicka e-mail, SMS och faxmeddelanden, samt läsa streckkoder. C Technologies har idag ca 70 anställda med huvudkontor i Lund. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, Ericsson Mobile Communications, SEB Fonder, Metallindustriarbetarförbundet och Banco Fonder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00170/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar