C Technologies AB noteras på Nya Marknaden

C Technologies AB noteras på Nya Marknaden C Technologies aktie kommer från och med den 15 mars 2000 att handlas på Nya Marknaden vid Stockholms Fondbörs. Aktien kommer att noteras med kortnamn C Tech och en handelspost omfattar 25 aktier. Antalet aktier i C Technologies uppgår till drygt 4 miljoner. Matteus Fondkommission kommer att vara bolagets sponsor. "Det är en naturlig utveckling för bolaget och dess aktieägare att få en transparent handel i bolagets aktier. Aktien har sedan en tid tillbaka handlats inofficiellt på Matteus och ett ökat intresse för bolaget har medfört en allt högre omsättning. I och med att aktien kommer att handlas genom OM Stockholmsbörsens SAX-system kommer handeln att förenklas för alla parter", säger Christer Löwgren, VD på C Technologies AB. "Under innevarande år planerar bolaget en marknadsnotering av bolagets aktie på en erkänd, nationell och/eller internationell börslista. En notering på Nya Marknaden är en bra förberedelse för en sådan notering," säger Löwgren vidare. C Technologies har skapat en ny marknad för sin mobila datapenna C-Pen och befinner sig i en stark expansionsfas. Bolaget har med sin teknikplattform skapat förutsättningar för såväl integrering i andra produkter som för licens- och OEM-affärer. Bolaget har under 1999 slutit licens- och samarbetsavtal med Ericsson Mobile Communications AB och Group Sense Ltd, Hong Kong (GSL). GSL är världens största tillverkare av elektroniska översättare. För mer information, v.v. kontakta: Christer Löwgren Christer Fåhraeus Birgitta Plyhm VD vVD PR-konsult C Technologies AB C Technologies AB GCI Göteborg AB +46 46 286 58 50 +46 46 286 58 50 +46 31 15 74 41 0708 28 65 10 0708 59 53 14 0702 07 36 32 birgitta.plyhm@gcirinfo.com C Technologies AB (publ) är ett ungt, svenskt IT-företag med spetskompetens inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Företagets huvud-produkt, den prisbelönta läspennan C- Pen, läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst till PC via IR eller Bluetooth. Pennan kan också översätta, skicka e-mail, SMS och faxmeddelanden, samt läsa streckkoder. C Technologies har idag ca 70 anställda med huvudkontor i Lund. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, Ericsson Mobile Communications, SEB Fonder, Metallindustriarbetarförbundet och Banco Fonder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00080/bit0002.pdf

Dokument & länkar