C Technologies förvärvar Anoto och genomför nyemission på 450 MSEK

C Technologies förvärvar Anoto och genomför nyemission på 450 MSEK Anoto görs till helägt dotterbolag genom att C Technologies förvärvar Ericssons samtliga Anoto aktier mot betalning i C Technologies aktier. C Technologies genomför samtidigt en riktad nyemission om 450 MSEK till större ägare och institutionella investerare. Det tidigare aviserade avtalet med Penmex sägs upp och nyemissionen avbryts. Styrelsen kommer att föreslå ett namnbyte på koncernen C Technologies AB till Anoto AB. Styrelsen tittar kontinuerligt på bolagets långsiktiga utveckling och finansiering och det är styrelsens övertygelse att sammanslagningen av Anoto och C Technologies är ett mycket viktigt och positivt beslut för koncernen. Denna uppfattning har också förmedlats av bolagets större ägare. En sammanslagning hade knappast varit möjlig inom överskådlig tid om Anoto fullföljt nyemissionen till Penmex. C Technologies och Anotos styrelse har, villkorat av C Technologies bolagsstämmas godkännande, därför beslutat följande: Förvärv av Ericssons aktier i Anoto C Technologies förvärvar Ericssons andel om 30 procent i Anoto mot betalning med 13.825.339 nyemitterade aktier. Anoto blir därmed ett helägt dotterbolag. Ericsson blir C Technologies störste aktieägare. Riktad nyemission om 450 MSEK C Technologies genomför en riktad nyemission till bland andra Ericsson, Capital Group, Christer Fåhraeus, 4:e AP-Fonden, 6:e AP-Fonden, Banco fonder, Länsförsäkringar, Robur fonder, SIF, Skandia Fonder och Finn Rausing. Aktierna emitteras till en kurs som skall motsvara det vägda genomsnittet av betalkursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsen under en period om fem bankdagar från och med idag den 30 oktober 2001 till och med den 5 november 2001, dock lägst SEK 15 och högst SEK 30. Det exakta antalet emitterade aktier kan bestämmas först när emissionskursen fastställts. Om emissionskursen skulle fastställas till gårdagens stängningskurs, d v s SEK 25,30 skulle ca 17,8 miljoner aktier ges ut. Detta motsvarar, tillsammans med de 13.825.339 aktier som emitteras till Ericsson för förvärvet av aktierna i Anoto, ca 41 procent av aktiekapitalet i C Technologies efter nyemissionen. C Technologies tre största aktieägare efter nyemissionen skulle därmed vara Ericsson (24 %), Capital Group (12 %) och Christer Fåhraeus (10 %). Uppsägning av avtalet med Penmex Anotos tidigare planerade riktade nyemission till bland andra det mexikanska konsortiet Penmex avbryts. Även det industriella samarbetet med Penmex sägs upp. Inga skadeståndsanspråk kommer att framställas från Penmex. Motiv till den nya strukturen Den nya strukturen med Anoto som helägt dotterbolag gör C Technologies koncernen enklare, effektivare och tydligare. Koncernen uppnår full flexibilitet vid prissättning, investeringar, finansiering, varumärkesanvändning och resursallokering. Dessutom genomförs kostnadsbesparingar genom att utnyttja synergier, främst inom administration men även inom forskning och utveckling. Extra bolagsstämma Besluten om riktad nyemission och förvärv av Ericssons aktier i Anoto är villkorade av godkännande av bolagsstämma. Styrelsen kommer att sammankalla en extra bolagsstämma måndagen den 19 november 2001 i Lund. Kommentarer "Anoto har lämnat prototypfasen och har nu fungerande pennor och tjänster i betaversion. Installation för interntest hos första kunden har påbörjats för att kunna slutjustera systemet inför kommersiell lansering. Anoto har inlett samarbete med ett antal aktörer inom bland annat konsumentelektronik, mobiltelefoni, operatörsverksamhet och systemintegration, varav vissa för Anoto väsentliga samarbeten, av sekretess- och konkurrensskäl hos våra samarbetspartners måste hållas konfidentiella tills vidare. Att kunna behålla Anoto som ett helägt dotterbolag är en mycket viktig och positiv händelse för C Technologies aktieägare. I och med investeringarna är det ledningens bedömning att koncernen är fullfinansierad fram till positivt kassaflöde. Företagets stora värde och potential kommer också synliggöras bättre genom den nya strukturen och på sikt avser styrelsen att föreslå att C Technologies skall byta namn till Anoto", säger Christer Fåhraeus, VD i Anoto och grundare av C Technologies. "Anoto förenar penna och papper med mobil kommunikation och gör att operatörer kan skapa tjänster som bygger vidare på den succé som SMS har blivit. Det är en mycket intressant teknik som passar in i Ericssons strategier för Mobilt Internet", säger Jan Uddenfeldt, teknisk direktör, Ericsson. För mer information kontakta: Charlotte Laveson Informationschef Anoto +46 733 478 620 Anoto AB grundades i Lund i slutet av 1999 som dotterbolag till C Technologies AB. Anoto har idag ca 180 anställda med kontor i Lund, Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. www.anoto.com C Technologies AB (publ) grundades 1996 och är ett svenskt högteknologiskt utvecklingsföretag med spetskompetens inom områdena digital kamerateknik, avancerad bildbehandling och digitala pennor. C Technologies Group, där dotterbolagen Anoto AB och WeSpot AB ingår, har ca 300 anställda och kontor i Lund, Stockholm, Atlanta, Boston, Tokyo och Hong Kong. C Technologies aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). www.ctechnologies.se En global de facto standard för digitalt papper Anoto skapar en global de facto standard för digitalt papper. Konceptet bygger på att förena en av människans mest använda kommunikationssätt, papper och penna, med alla de möjligheter den digitala kommunikationen erbjuder. Denna kombination är Anoto funktionalitet. Bakom Anoto funktionaliteten finns en rad teknologier såsom pennteknologi, serverteknologi, pappersteknologi, innefattande ett egenutvecklat mönster, samt Bluetoothtm kommunikation. Alla dessa teknologier möjliggör att själva Anoto funktionaliteten blir så intuitiv och spontan för slutanvändaren som möjligt, allt för att penna och papper även skall när de erbjuder digitala möjligheter vara penna och papper. Ett nätverk av partner Anoto etablerar de facto standarden för digitalt papper, genom ett nätverk av partners från olika branscher: mobiltelefonbranschen, traditionella penntillverkare och papperstillverkare, operatörer, tjänsteutvecklare, m.fl. Anoto har idag ca 50 partners i Europa, USA och Asien. Som vanligt papper och penna, fast mer... Anoto funktionalitet gör att handskrivna anteckningar blir digitala. Vanligt papper har försetts med det nästan osynliga Anoto mönstret. Med hjälp av den digitala pennan, som läser av pennans rörelse över Anoto mönstret, kan vad som än skrivits eller ritats fastställas, den skrivna informationen kan sedan, via en Bluetoothtm enhet (t.ex. en mobiltelefon), skickas direkt till vilken dator, mobiltelefon, PDA, fax eller informationsbank som helst. Anoto mönstret kan även ges mycket specifika funktioner, vilket gör att tjänster som informationsinhämtning och beställningar från kataloger och tidningar kan göras direkt ifrån dessa med hjälp av den digitala pennan. Telefonkonferens 2001-10-30 kl. 11:00 Närvarande: Christer Fåhraeus, VD Anoto AB Örjan Johansson, Styrelseordförande Anoto AB Mats Lindoff, VD C Technologies AB Tel: + 46 8 598 006 31 Kodnamn: C Technologies För inspelad version: Tel: +46 8 598 09 000 Slå sedan "room number": 5980 0631 och "replay code": 01 10 30. Därefter startar uppspelningen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00120/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00120/bit0001.pdf

Dokument & länkar