Riktad nyemission genomförd i C Technologies

Riktad nyemission genomförd i C Technologies C Technologies AB (publ) har under januari - februari genomfört och avslutat en riktad nyemission, som inbringat 150 MSEK före emissionskostnader. Bolaget, som befinner sig i en stark expansionsfas, kommer att använda tillskottet för fortsatt organisationsutbyggnad, med fokus på såväl forskning & utveckling, som marknad och försäljning. Bolaget ser goda möjligheter att vidareutveckla sin kunskapsbas och portfölj av immateriella rättigheter. Försäljning och marknadsföring utvecklas i riktning mot att exploatera bolagets teknikplattform i form av licensaffärer. Emissionen tecknades, förutom av Ericsson Mobile Communications AB, huvudsakligen av ett begränsat antal finansiellt orienterade institutionella investerare, däribland SEB Fonder. Genom att delta i emissionen bibehöll Ericsson Mobile sin ägarandel på drygt 9,3 %. Nyemissionen genomfördes i samarbete med Matteus Fondkommission. C Technologies publicerar sin bokslutskommuniké under vecka 11. För mer information kontakta: Christer Löwgren Johan Boman VD Ekonomichef C Technologies AB C Technologies AB +46 46 286 58 50 +46 46 286 58 50 0708 28 65 10 0709 72 65 37 Christer Fåhraeus vVD C Technologies AB +46 46 286 58 50 0708 59 53 14 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00780/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar