PRESSMEDDELANDE 20080915

CA Fastigheter AB säljer aktier i Scribona AB (publ)

CA Fastigheter AB har idag sålt 6 miljoner B-aktier i Scribona AB motsvarande 7,35 % av aktierna och 6,54 % av rösterna. Efter försäljningen har CA Fastigheter AB, tillsammans med närstående, aktier motsvarande 29,23 % av aktierna och 28,66 % av rösterna.

Till följd av försäljningen föreligger inte längre budplikt för CA Fastigheter AB.


För information kontakta:
VD, Johan Damne +46-480-57400 eller +46-70-5860330, alt
Ek chef, Eje Wictorson +46-480-57400 eller +46-70-6001958

Prenumerera