Bokslutskommuniké Cabonlinekoncernen 2017

Cabonline Group Holding AB (publ) (”Cabonline” eller “Bolaget”) redovisar i dag sitt konsoliderade resultat för perioden januari-december 2017.

Vd-kommentar:

”Cabonline avslutade året bra med en stark förbättring av lönsamheten under kvartalet jämfört med motsvarande period 2016. Det är resultatet av ett systematiskt effektiviseringsarbete och lägger en bra grund för det fortsatta arbetet med att utveckla och genomföra vår strategi framöver.”

Finansiella höjdpunkter för fjärde kvartalet:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 560 MSEK (1 531)
  • EBITDA före engångsposter uppgick till 98 MSEK (56)
  • EBITDA uppgick till 80 MSEK (31)
  • Rörelseresultatet uppgick till 27 MSEK (-20)
  • Resultatet före skatt uppgick till 4 MSEK (-51)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 44 MSEK (-24)

Rapporten finns tillgänglig på cabonline.com

För övrig information kontakta:

Peter Viinapuu, CEO Cabonline Group tel. +46 76 641 1006

Olof Fransson, CFO Cabonline Group tel. +46 70 517 2022

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018.

Om Cabonline Group

Cabonline Group är en av Europas ledande teknik och serviceleverantörer till taxi och transportbranschen. I Sverige och Norge är ca 3500 åkerier anslutna med tillsammans ca 7000 fordon under olika varumärken, bl.a. TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Taxi Skåne och Sverigetaxi. Åkerierna får genom Cabonline Group attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och tillgång till stordriftsfördelar och infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,7 miljarder kronor och utför drygt 60 000 resor per dygn. Cabonline Group Holding AB (publ) är moderbolag i Cabonline-koncernen. Cabonline Group Holding AB (publ) emitterade den 12 juni 2017 säkerställda obligationer om SEK 1 550 miljoner. 

www.cabonline.com 

Om oss

Cabonline erbjuder flexibla transporttjänster i världsklass. Med ledande teknik förenklar vi processen för åkerier, förare och kunder genom att hjälpa dem att hitta den perfekta matchningen. Vi riktar oss till offentlig sektor, privata företag, åkerier, förare samt kunder och erbjuder utbildade och serviceinriktade förare, administrativt stöd, sömlös teknologi och effektiv förvaltning. Våra effektiva bokningstjänster används av hundratusentals kunder i hela Norden och ger en användarupplevelse utöver det vanliga.

Prenumerera

Dokument & länkar