Cabonline korrigerar bokslutskommuniké, januari – december 2017

Cabonline Group Holding AB (publ) publicerade bokslutskommuniké för 2017 den 28 feb, 2018. Kassaflödesanalysen innehöll poster som var bruttoredovisade och felklassificerade mellan kassaflöde från rörelse, investeringar och finansiering. Dessa har nu nettoredovisats och omklassificerats varpå en ny version av bokslutskommunikén publiceras. Förvärvsanalyser har också uppdaterats.

Den uppdaterade bokslutskommunikén finns tillgänglig på www.cabonline.com

För frågor vänligen kontakta Olof Fransson, CFO Cabonline Group , +46 70 517 20 22, olof.fransson@cabonline.com

Om Cabonline Group

Cabonline Group är en av Nordens ledande teknik- och serviceleverantörer till taxi- och transportbranschen. I Sverige, Norge och Finland är ca 2 700 åkerier anslutna med tillsammans drygt
6 000 fordon under olika varumärken, bl.a. TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne och Sverigetaxi. Åkerierna får genom Cabonline Group attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och tillgång till stordriftsfördelar och infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,7 miljarder kronor och utför omkring 50 000 resor per dygn. Cabonline Group Holding AB (publ) är moderbolag i Cabonline-koncernen. Cabonline Group Holding AB (publ) emitterade den 12 juni 2017 säkerställda obligationer om SEK 1 550 miljoner. 

Om oss

Cabonline erbjuder flexibla transporttjänster i världsklass. Med ledande teknik förenklar vi processen för åkerier, förare och kunder genom att hjälpa dem att hitta den perfekta matchningen. Vi riktar oss till offentlig sektor, privata företag, åkerier, förare samt kunder och erbjuder utbildade och serviceinriktade förare, administrativt stöd, sömlös teknologi och effektiv förvaltning. Våra effektiva bokningstjänster används av hundratusentals kunder i hela Norden och ger en användarupplevelse utöver det vanliga.

Prenumerera

Dokument & länkar