Delårsrapport Cabonline januari - mars 2018

Perioden januari - mars 2018 i sammandrag:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 567 MSEK (1 438) 
  • Rörelseresultatet uppgick till 22 MSEK (18) 
  • Resultatet före skatt uppgick till 6 MSEK (-6) 
  • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 93 MSEK (73) 
  • EBITDA uppgick till 78 MSEK (63)  
  • Periodens kassaflöde uppgick till 57 MSEK (-31)

"Cabonline inledde 2018 med ett glädjande starkt resultat under första kvartalet, jämfört med förra året. Förvärven som gjorts har utvecklats enligt våra förväntningar och kontrakten inom den offentliga sektorn har haft en god lönsamhet. Dessutom har vi höjt vår egen operationella effektivitet och fått ner kostnaderna som resultat av det besparingsprogram som lanserades under sista kvartalet 2017", säger VD Peter Viinapuu.

Om Cabonline Group

Cabonline är en av Nordens ledande teknik- och serviceleverantörer till taxi- och transportbranschen. I Sverige, Norge och Finland är ca 2 700 åkerier anslutna med tillsammans drygt
6 000 fordon under olika varumärken, bl.a. TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne och Sverigetaxi. Åkerierna får genom Cabonline attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och tillgång till stordriftsfördelar och infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,7 miljarder kronor och utför omkring 50 000 resor per dygn. Cabonline Group Holding AB (publ) är moderbolag i Cabonline-koncernen.

Om oss

Cabonline erbjuder flexibla transporttjänster i världsklass. Med ledande teknik förenklar vi processen för åkerier, förare och kunder genom att hjälpa dem att hitta den perfekta matchningen. Vi riktar oss till offentlig sektor, privata företag, åkerier, förare samt kunder och erbjuder utbildade och serviceinriktade förare, administrativt stöd, sömlös teknologi och effektiv förvaltning. Våra effektiva bokningstjänster används av hundratusentals kunder i hela Norden och ger en användarupplevelse utöver det vanliga.

Prenumerera

Dokument & länkar