Offentliggörande av prospekt

Calmark Sweden AB (”Calmark”) offentliggör härmed prospekt med anledning av bolagets emission av units, vars teckningstid inleds den 25 maj 2018. Prospektet finns tillgängligt på Calmarks (www.calmark.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns prospektet tillgängligt på www.aktietorget.se. Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Prospekt, teaser och anmälningssedel kommer även framgent att publiceras på Spotlights (tidigare AktieTorget) hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Prospekt, teaser och anmälningssedel  

Prospekt för emissionen finns nu publicerat på Calmarks och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.calmark.se och www.sedermera.se). Härutöver finns prospektet tillgängligt på www.aktietorget.se. Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Prospekt, teaser och anmälningssedel kommer även framgent att publiceras på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer representanter från Calmark att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
28 maj 2018Kl. 11:30-13:00 Investerarlunch medSedermera Fondkommission Elite Park Avenue Hotel,Kungsportsavenyen 36,Göteborg Anmälan sker via www.sedermera.se 
28 maj 2018Kl. 18:00-21:00 Investerarträff med Financial Stockholm Scandic Anglais,Humlegårdsgatan 23,Stockholm Anmälan sker via www.sedermera.se 
30 maj 2018Kl. 17:30-19:30 Investerarträff med Sedermera Fondkommission Elite StadshotelletKungsgatan 22,Karlstad Anmälan sker via www.sedermera.se 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är Calmarks finansiella rådgivare i samband med emissionen av units och den planerade noteringen på Spotlight.

För mer information om emissionen av units och den planerade noteringen på Spotlight, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda barn. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark avser att generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda barn och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet. Läs mer om Calmark på www.calmark.se

Om oss

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020.

Prenumerera

Dokument & länkar