Camanio Care förvärvar tillsynsroboten Giraff – möjliggör virtuella besök för äldre och funktionshindrade

Robotikföretaget Camanio Care, som utvecklar och säljer ny teknik inom vård och omsorg, har förvärvat alla tillgångar i före detta Giraff Technologies som ägts av JoiceCare AB, ett dotterbolag till Phoniro AB. Bolaget tar därmed steget in på marknaden för Ambient Assited Living (AAL) som växer snabbt i bland annat USA[1]. Roboten används i hemmet inom omsorgen för att öka trygghet och göra det lättare att kommunicera med anhöriga och vårdpersonal. En viktig strategisk aspekt bakom förvärvet är också att Giraff är den bärande plattformen i ett nytt omfattande EU-projekt, MoveCare, som syftar till att utveckla framtidens AI-lösningar inom vård- och omsorg.

[1] http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/ambient-assisted-living-smart-home.asp

Giraff är ett robotiserat kommunikationssystem som möjliggör virtuella besök, både för tillsyn och för socialt umgänge på distans, hos framförallt äldre och personer med funktionsnedsättning. Via Giraff kan hemtjänst, sjukvårdspersonal och anhöriga ha direktkontakt med robotens innehavare genom att manövrera runt roboten i rummet och prata genom en bildskärm.

Lösningen består av en höj- och sänkbar videoskärm på en lång och smal hals och längst ned är den utrustad med en liten dator. Roboten kör på fjädrande hjul, kan ta sig över mattor och trösklar, och har fyra IR-sensorer för att undvika kollisioner.

– Giraff tillför en trygghet i vardagen samtidigt som kommunikation och relation mellan robotens innehavare och dess anhöriga eller vården stärks. Släktingar som bor långt bort kan lättare hålla kontakten med den anhöriga och ta exempelvis en lunch på distans eller hälsa på i hemmet på ett väldigt närvarande sätt. Hemtjänsten eller vårdpersonal får i sin tur en virtuell tillsyn på distans, vilket kan medföra stora kostnadsbesparingar och mindre besvär för vårdtagaren, säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care.

– Förvärvet av Giraff är ett viktigt steg i vår strävan att stödja människans grundläggande behov av kommunikation och trygghet, men innebär också att vi blir en betydande aktör i framtida europeisk robotik- och AI-utveckling, inte minst genom EU-projektet MoveCare, säger Catharina Borgenstierna. Behovet av den här typen av lösningar som moderniserar och förbättrar äldrevården och omsorgen är stort, och vi bedömer att Camanio Care har goda möjligheter att ta en ledande position inom den här sektorn framöver.

Roboten, som redan har lanserats och testats i 15 länder, har utvecklats av serieentreprenören Stephen von Rump i samarbete med Robotdalen i Västerås, och är idag ett av de mest använda och spridda robotiserade kommunikationssystemen för vård och omsorg på marknaden. Omsättningen är idag blygsam men Giraff blir ett strategiskt viktigt komplement till Camanio Cares nuvarande erbjudande. Marknaden för AAL spås växa snabbt i flera delar av världen, bland annat USA1, där Camanio Care sedan tidigare etablerat ett försäljningskontor med dotterbolaget Camanio Care Inc.

MoveCare och EU
Hittills har Giraff varit en del av 3 olika EU-projekt kring AAL (Ambient Assisted Living). Ett av EU-projekten, VictoryaHome, tilldelades 1:a pris vid AAL-galan i Gent, september 2015.

Idag används fjärde generationens Giraff i ett nytt omfattande EU-projekt, MoveCare, där 14 företag och universitet från 7 olika europeiska länder deltar. Projektet syftar till att vidareutveckla Giraff med nya applikationer och funktioner, främst inom AI, för att göra roboten mer hjälpsam och smart. Förvärvet genomförs under förutsättning att Camanio Care AB formellt godtas som ny projektpart av konsortiet och EU.

Genom inträdet i detta projekt kommer Camanio Care, i form av ekonomiskt stöd från EU, ha möjlighet att rekvirera ca 3 miljoner kronor fram till och med 2019 för deltagande och fortsatt tillhandahållande av Giraff-robotar.

Förvärvet
Förvärvets köpeskilling uppgår till totalt 2 000 000 kronor, varav 1 040 000 betalas vid tillträdet och 960 000 senast den 15 oktober 2017. I rörelsen ingår befintliga Giraff-produkter och tillhörande kringutrustning i lager, driftsmiljö, källkoder och webbsidan Giraff Technologies http://www.giraff.org/. Camanio Care tillförs även två produktutvecklare genom förvärvet. I avtalet ingår därutöver att Camanio Care erhåller rätt att fakturera JoiceCare AB 840 000 kronor för tidigare rekvirerat ekonomiskt EU-stöd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på området aktivering och måltid, exempelvis jDome BikeAround och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017.

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar