Camanio Care har tagit emot återstående emissionslikvid från Zhongrui Funings Robotics

Camanio Care, som utvecklar och säljer robotik och Augmented Reality-lösningar inom äldrevård och omsorg, genomförde under andra kvartalet en företrädesemission av aktier med teckningstid 24 maj till 7 juni, 2017. Genom emissionen, inklusive dess tillhörande överteckningsemission, tillfördes Camanio Care cirka 12,7 MSEK. Teckningsgraden för hela emissionen uppgick till 122 procent.

Nu har Camanio Care tagit emot den sista återstående likviden som avsåg investeringen från det kinesiska bolaget Zhongrui Funing Robotics. Därmed kommer emissionen registreras och även formellt avslutats inom kort.

Zhongrui Funings Robotics träder genom emissionen in i bolaget som en långsiktig strategisk partner och aktiv delägare. Den nu avslutade emissionen lägger därmed också grunden för ett fortsatt starkt samarbete på den kinesiska marknaden, som Camanio Care nyligen expanderade till.

När emissionen är slutförd och formellt registrerad hos Bolagsverket kommer detta att kommuniceras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation, exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™.Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellan Östern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar