Camanio Care inleder ett samarbete med den amerikanska rehab-organisationen On With Life

Camanio Care (publ.), som utvecklar och säljer robotik och Augmented Reality-lösningar inom äldrevård och omsorg, har inlett ett samarbete med On With Life, en amerikansk rehabiliteringsorganisation som sedan 1991 hjälpt människor som drabbats av olika former av neurologiska skador, exempelvis stroke, tumör eller aneurysm. 

Inom ramen för avtalet utvärderar och testar OWL Camanio Cares Mealtime Quality Index, äthjälpmedlet Bestic® och aktiveringshjälpmedlet jDome®. Avtalet innebär också att OWL blir ambassadör för Camanio Cares produkter i USA, samt att OWLs anläggning i Iowa kan nyttjas för att demonstrera Camanio Cares produkter för externa parter och nya potentiella kunder.

– On With Life är en fantastisk organisation med stor kunskap kring omsorg och rehabilitering, och vi är väldigt glada över att de ser potential i våra tjänster och produkter, säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care. Organisationen har ett brett nätverk och blir en bra ambassadör för våra lösningar i regionen nu när vi utökar våra satsningar på den amerikanska marknaden.

Marknaden för robotik inom rehabilitering, globalt och i USA

En åldrande befolkning, snabb tillväxt av geriatriska problem, högre strokefrekvens och utökade satsningar på robotteknik är några av de huvudsakliga faktorer som driver den globala marknaden för robotik inom rehabilitering och vård. Globalt spås marknadens genomsnittliga årliga tillväxt bli 18,9 % fram till 2024. Även i USA står marknaden inför en kraftig tillväxt: enbart i USA beräknas marknaden växa från ca 70 miljoner USD till över 300 miljoner USD fram till 2024.

On With Life

Organisationen On With Life är en nationellt ledande rehabiliteringsklinik för personer med neurologiska diagnoser som exv. förvärvade hjärnskador, stroke, Parkinsons etc.. De startades 1991 av en grupp familjer med anhöriga som hade drabbats av hjärnskada och erbjuder idag en världsunikt program för rehabilitering som har ackrediterats som ”Comprehensive Integrated Inpatient Rehabilitation Program – Brain Injury” av CARF (the Rehabilitation Accreditation Commission). Verksamheten har idag arbetat med mer än 3500 prsoner och växer snabbt, idag fördubblar de omfattningen av sitt ”Outpatient rehabilation program” vartannat år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation, exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar