Camanio Care skriver avtal med Vital Integration

Avtalet är strategiskt viktigt och stärker möjligheterna för att skapa attraktiva lösningar inom digital tillsyn. Vårt gemensamma erbjudande möter de behov som regeringen lyft fram genom sin öronmärkning av 350 miljoner till ny teknik i äldreomsorgen.  

Avtalet är strategiskt viktigt och stärker möjligheterna för att skapa attraktiva lösningar inom digital tillsyn. Vårt gemensamma erbjudande möter de behov som regeringen lyft fram genom sin öronmärkning av 350 miljoner till ny teknik i äldreomsorgen.

Camanio Care AB knyter Vital Integration till sig genom ett exklusivt licensavtal och fördjupat samarbete genom anställning av nyckelpersoner. Camanio Care har genom licensavtalet en exklusiv rättighet att sälja, använda, vidareutveckla och integrera Vitals lösningar med Camanios befintliga produkter under minst fyra år. Därmed stärker Camanio Care sitt erbjudande och sin kompetens inom IoT och fortsätter sin övergång från forskningsfas till en kommersiell fas där digital infrastruktur för välfärden är en nyckelfaktor. Tillsammans med Vital Integration blir Camanio Care en välfärdsoperatör som kan erbjuda kunderna en sammanhållen infrastruktur för vård och omsorg i hemmet. Samtidigt får man en affärsmodell baserad på SaaS (software as a service) vilket ökar förutsägbarheten av framtida intäkter.

Stärker affärsområdet Digital Tillsyn

Affärsområdet Digital Tillsyn som hittills byggt på Camanios tillsynsrobot Giraff blir tillsammans med Vitals lösningar en stark och unik kombination för aktörer inom både omsorg och vård. Det finns ett växande behov av kvalitativa digitala lösningar för vårdtjänster i hemmet där tjänster och produkter kan levereras i en helhetslösning. Det nya gemensamma erbjudandet stärker Camanios vision att leverera trygghet, självständighet och livskvalitet för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Det här är ett strategiskt viktigt steg för oss. Vi går in i precis rätt skede för att på allvar möta våra kunders behov av digital trygghet och tillsyn. Detta är ett område som vi är övertygade har en stark tillväxt de kommande åren. Vital Integration har en unik kompetens inom systemarkitektur, design och integration av välfärdstjänster. Vi kommer värna om Vital Integrations befintliga kunder och leverantörer genom en nära dialog med alla partners. Med Camanios resurser kommer vi gemensamt kunna stärka både samarbeten och erbjudandet.” säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care.

”Vi är väldigt glada och stolta över att kunna jobba med och genom Camanio. Nu skapar vi möjligheten att leverera en stark helhetslösning med både plattform och produkter. Vårt samarbete hittills har varit framgångsrikt och vi delar vision och värderingar. Med en gemensam organisation stärker vi inte bara vårt erbjudande utan även vår leveransförmåga. Camanio är en stark aktör på området, våra nätverk kompletterar varandra, och vi har redan identifierat ett flertal betydande affärsmöjligheter som vi var och en inte kunnat dra nytta av” säger Magnus Cederström, delägare Vital Integration.

FAKTARUTOR

Fördelar Vital Välfärdsbredband

-        Teknikneutralt genom en öppen välfärdsteknikplattform

-        Nätneutralt genom möjligheten av använda sig av flera olika nät

-        Säkert gränssnitt genom flera tillgängliga anslutningar

-        Behörighets- och rättighetsadministration som garanterar ansvarskedjan mellan olika parter för välfärdstjänsterna i hemmet.

-        Infrastruktur som möjliggör händelsedriven tillsyn

Marknaden i Sverige för Digital Tillsyn

-        I Sverige finns det ca 203 000 personer som har trygghetslarm[1]

-        Det pågår ett omfattande teknikskifte i landets kommuner där samtliga analoga trygghetslarm byts ut till digitala och hela larmkedjan övergår till digital teknik[2].

-        Ca 30 kommuner genomför upphandlingar motsvarande ca 300 Mkr årligen.

-        Regeringen har öronmärkt extra statsbidrag om 350 MSEK i vårbudgeten 2018 för ny teknik inom äldreomsorgen.

-        Fler och fler kommuner anammar modellen att handla upp flera tjänster samtidigt som kan levereras av en ”gemensam” välfärdsmiljö.

Camanio är en av de få väl etablerade aktörerna inom svensk välfärdsteknik och har haft en nära dialog och samverkan med Sveriges kommuner och vårdsektor sedan 2012.

Om Vital Integration

VITAL Integration är ett IoT-bolag inom välfärdsteknologi, med fokus på tjänstepaketering genom en öppen dataöverföring inom vård och omsorg. Som välfärdsoperatör erbjuder bolaget lösningar och integrationer för tjänster till smarta boenden som ökar individers trygghet och självständighet, både inne i hemmet och utanför. Detta görs genom VITAL SmartCare, en tjänsteplattform som samlar och överför data från samtliga sensorer i hemmet, som t.ex. mobila trygghetslarm, kameror, lås och spisvakt, till vårdpersonal, larmtjänst, och anhöriga.

VITAL SmartCare utgör spindeln i nätet för tillsyn i hemmet, med en attraktiv affärsmodell som bygger på återkommande intäkter baserat på löpande månadsavgifter per tjänst per brukare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom
BikeAround™, Bestic® och Giraff™.

Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja

människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg.

Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina,
Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com

Vi finns på sociala medier!

                        

Klicka på ikonerna för att komma direkt till respektive kanal.

Får du våra nyhetsbrev?

* Skriv upp dig här.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2018.


[1] https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-9-8

[2] http://www.mfd.se/kunskapsomraden/digital-teknik/om-digital-teknik/exempel-pa-digital-teknik/digitala-trygghetslarm/

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™.Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellan Östern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar