Camanio Care sluter avtal med distributör i Hongkong

Robotikföretaget Camanio Care (publ), som utvecklar och säljer robotik och Augmented Reality-lösningar inom äldrevård och omsorg, har tecknat ett avtal med det Hongkong-baserade bolaget Take
Point Healthcare Limited för distribution av Camanio Cares produkter i Hongkong och Macau

Take Point Healthcare Limited är en Hongkong-baserad distributör av välfärdsteknik som idag samarbetar med bolag i Sverige, Tyskland, USA, Frankrike och Japan. Bolaget har specialiserat sig på försäljning av innovativ teknik till äldreboenden, vårdhem, rehabiliteringscenter, fysioterapeuter, sjukgymnaster och sjukhus i Hongkong-regionen.

”The Chinese market for elderly care, nursing homes and rehabilitation technology are growing rapidly. The proportion of the Hong Kong population aged 65 and over is projected to rise markedly from 15% in 2014 to 33% in 2064. Also, the number of elderly in China is growing fast and their average age is rising. The 65+ population is forecast to grow to 167 million by 2020 and we see a great potential for the Bestic eating device as well as the other products from Camanio Care. We invest a lot in marketing and introducing these devices into Hong-Kong and Macau and are already discussing with the first customers to start working with the products.” säger Michael Lee, Take Point Healthcare

Samarbetet inleds omedelbart och innebär att Take Point Healthcare Limited tillsvidare får exklusiv försäljningsrätt av Camanio Cares produkter i Hongkong och Macau.

– Vi har nyligen inlett en omfattande satsning på den kinesiska marknaden och är mycket glada över att nu kunna presentera vårt andra samarbete i regionen, säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care.

– Äldreboomen i Kina öppnar upp en jättemarknad för oss och vi ser en enorm potential för våra produkter i hela regionen. Vi har flera pågående diskussioner med ytterligare distributörer i andra kinesiska regioner och räknar med att tillväxten ska ta fart genom nuvarande och kommande partneravtal. Bestic, jDome BikeAround och nyförvärvade Giraff är mycket omtyckta av både användare och potentiella köpare som vi samtalar med, säger Catharina Borgenstierna.

Behovet av välfärdsteknik i Kina
Majoriteten av världens länder präglas av en åldrande befolkning, men i Kina har andelen äldre ökat mycket snabbt vilket lett till att landets sjukvård och äldreomsorg står inför stora utmaningar. Sedan 1960-talet har befolkningens medellivslängd ökat från ca 43 år till omkring 75 år enligt Världsbanken, och antalet medborgare i Kina över 60 års ålder förväntas öka från cirka 220 miljoner idag till uppemot 500 miljoner år 2050 vilket innebär att omkring 45 % av populationen kommer vara över 60 år gammal 2050.

Samtidigt har landet begränsad beredskap att hantera de problem som denna demografiska trend för med sig. En central fråga i landet är hur äldreomsorgen ska utformas för att säkra en trygg och hälsosam ålderdom de kommande årtiondena, enligt myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys.

I rapporten ”Utsikter för svensk innovation i Kinas äldrevård” (2016) fastslår myndigheten Tillväxtanalys vidare att äldrevård är en av få sektorer i landet där utländska investeringar uppmuntras och kunskapsöverföring ses som ett sätt att påskynda etableringen av nya system. I takt med att behovet av äldreomsorg växer i Kina ökar efterfrågan på flera typer av tjänster och produkter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på området aktivering och måltid, exempelvis jDome BikeAround och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017.

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar