Camanio Cares företrädesemission delregistreras

Camanio Care, som utvecklar och säljer robotik och Augmented Reality-lösningar inom äldrevård och omsorg, har genomfört en företrädesemission av aktier med teckningstid 24 maj till 7 juni, 2017. I emissionen, inklusive överteckningsemissionen, tillfördes Camanio Care cirka 12,7 MSEK. Teckningsgraden för hela emissionen uppgick till 122 procent.

Camanio Care har för avsikt att delregistrera emissionen hos Bolagsverket för de aktier som har blivit tecknade och därmed omvandlas BTA till aktier. Kvarstående registrering är den likvid som avser investeringen från det kinesiska bolaget Zhongrui Funings Robotics, vilken är under handläggning för utbetalning. Nuvarande valutarestriktioner i Kina har försenat genomförandet av transaktionen men vi är övertygade om att överföringen kan hanteras och samarbetar i nära dialog med Zhongrui Funings Robotics, som uppvisar en stark beslutsamhet att genomföra investeringen.

Bestic visades upp av Zhongrui Funings Robotics för den kinesiska marknaden i slutet av augusti på World Congress of Robotics i Peking, som vi tidigare har informerat om i nyhetsbrev. Bestic var också en av de 10 robotarna som förväntades få mest uppmärksamhet på WRC2017: 10 robots expected to to steal the show at WRC 2017[1] .

“Zhongrui Funings Robotics och Camanio Care har ett starkt förtroende för varandra och delar visionen om att lyckas med en framgångsrik etablering på den kinesiska marknaden. Vi arbetar gemensamt för att säkra överföringen”, säger Mrs Liu Qian, grundare, ägare och styrelseordförande på ZFR.

“Vi är stolta och glada att kunna erbjuda äldre och funktionsnedsatta personer i Kina våra svenska lösningar inom robotik. Kina har stora utmaningar framför sig där 33% av befolkningen år 2050[2] kommer att vara äldre än 65 år, vilket vi ser driver en stor efterfrågan på know-how, forskning samt våra produkter och tjänster inom välfärdsteknik.” sägerCatharina Borgenstierna, Vd på Camanio Care AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com


Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation, exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017. 


[1] http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2017top10/2017-08/18/content_30763468_9.htm 

[2] UN, World population ageing report 2015

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™.Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellan Östern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar