Camanio Cares företrädesemission övertecknad med 22%

Camanio Care, som utvecklar och säljer robotik och Augmented Reality-lösningar inom äldrevård och omsorg, tillförs ca 12,7 MSEK genom den företrädesemission och överteckningsemission som offentliggjordes den 12 maj 2017. Teckningsperioden pågick från den 24 maj 2017 till den 7 juni 2017 och teckningsgraden uppgick till 122%. Teckningskursen var 3 SEK per aktie.

Mot bakgrund av att företrädesemissionen övertecknats har styrelsen beslutat att nyttja övertecknings-emissionen, vilket möjliggör full tilldelning till alla tecknare.

Totalt tillförs bolaget 12 709 407 SEK, före administrativa emissionskostnader vilka uppgår till ca 0,3 MSEK. Bolaget har inga kostnader kopplade till emissionsgarantier eller kapitalanskaffningsrådgivare, således har kostnaderna hållits nere avsevärt och representerar totalt endast 2,5% av emissionslikviden.

– Det positiva utfallet av denna offensiva emission gör att vi kan accelerera expansionen till framförallt Kina, men också USA, där vi bedömer att både behovet och intresset för våra produkter är stort, säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care. Vi är väldigt nöjda med resultatet av emissionen, som inte bara övertecknades utan också genomfördes över rådande bolagsvärdering.

Genom emissionen träder bolagets nya kinesiska samarbetspartner Zhongrui Funing Robotics (”ZFR”) in som storägare och strategisk partner inför Camanio Cares etablering i Kina. Efter emissionen äger ZFR 16,4 % av aktierna i Camanio Care.

Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 693 766,60 SEK genom emission av 3 468 833 aktier. 1 356 411 aktier tecknades med företräde, varav 1 031 559 aktier tecknades genom kvittning av fordran, samt 324 852 aktier genom kontant betalning. 2 112 422 aktier tecknades utan företräde mot kontant betalning. Överteckningsemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med ytterligare 153 527,20 SEK genom emission av 767 636 aktier, varav 750 969 aktier tecknades mot kontant betalning och 16 667 aktier genom kvittning av fordran.

Totalt uppgår bolagets aktiekapital efter båda emissionerna till 2 928 594,00 SEK. Bolagets totala antal aktier blir 14 642 970.

Om Zhongrui Funing Robotics

Zhongrui Funing Robotics (ZFR) är ett kinesiskt företag baserat i Shenyang, med fokus på robotteknik som samspelar med människan. Huvudägarna till ZFR är affärskvinnan Liu Qian och staden Shenyang i norra Kina. Liu Qian är en framgångsrik entreprenör med bakgrund i energisektorn som har bra förbindelser inom både sjukvårdssektorn och robotikbranschen i Kina. Företaget har kontor i både Shenyang och Beijing. http://zrfnrobotics.com/

Ökat fokus från Asien

Enligt en färsk rapport från GP Bullhound ”Asian Horizons” (publicerad i juni 2017), som analyserar de ökade kontakterna och investeringarna mellan europeiska och asiatiska tekniksektorn, konstateras; ”Asiatiska förvärv av europeiska teknikföretag har mer än fördubblats mellan 2014 och 2016……och affärsvärdet har ökat 30 gånger till 50,4 miljarder USD.”[1]

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation, exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.


[1] https://www.gpbullhound.com/research/asian-horizons/ 

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar