Camanio Cares företrädesemission registreras, omvandling av BTA till aktier

Camanio Care, som utvecklar och säljer robotik och Augmented Reality-lösningar inom äldrevård och omsorg, har genomfört en företrädesemission av aktier med teckningstid 24 maj till 7 juni, 2017.

Emissionen registrerades av Bolagsverket den 12 september 2017. I samband med att emissionen registreras av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på AktieTorget är den 20 september 2017. Stoppdag är 2017-09-20. Aktierna kommer att levereras till depåer/VP-konton den 22 september 2017.

Totalt uppgår bolagets aktiekapital efter båda emissionerna till 2 447 186,60 SEK. Bolagets totala antal aktier blir 12 235 933.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation, exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com

Om oss

We make the future work.Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, hjälpmedel och gamification som fokuserar på människors grundläggande behov. Vi erbjuder produkter och lösningar som ökar kvalitet och kompetens på områden inom Aktivering, Måltidssituationen och Digital Tillsyn, exempelvis BikeAround™ familjen, Giraff och Bestic®. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i ett 10-tal länder i Europa samt Australien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar