Korrigering Kallelse Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Camanio Care AB (publ), org nr 556761-0307, är kallade till extra bolagsstämma tisdagen den 17 oktober, 2017 kl 10.00, Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka.

Camanio Care vill härmed korrigera tidigare kallelse till Extra Bolagsstämma med anledning av avstämningsdagen i aktieboken.  

Anmälan till deltagande i extra bolagsstämma: Sista avstämningsdag är den 11 oktober 2017.  

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 oktober 2017 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman via e-post på adress info@camanio.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation, exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™.Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellan Östern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar