Marknadsmeddelande 16/18 - Information om Camanio Care AB:s teckningsoption

Första dag för handel med Camanio Care AB:s teckningsoptioner CARE TO1 är den 16 januari 2018.  

En (1) teckningsoption CARE TO1 serie TO1 2017/2020 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 3,20 SEK.

Fullständiga optionsvillkor finns på bolagets hemsida.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: CARE TO1
ISIN-kod: SE0010714576
Orderbok-ID: 454A
CFI: RMXXXX
FISN: CAMANIO/OPT RTS 20201212
Första dag för handel: 16 januari 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize: A (Other instruments)

Stockholm den 12 januari 2018

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™.Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellan Östern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.