Alkohol & Narkotikas nya sajt uppmuntrar till debatt

En plattform för diskussioner som inte slår in öppna dörrar. Så beskriver A&N:s chefredaktör Julius von Wright den nya sajten som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, lanserar idag. 

CAN:s populärvetenskapliga tidskrift Alkohol & Narkotika tar steget ut på webben och lanserar sin nya sajt www.alkoholochnarkotika.se. Sajten ska följa med nyheter inom drogområdet, men ska framförallt uppmana till diskussion.

– Jag tror starkt på att Alkohol & Narkotika kan vara ett ställe där olika röster får komma till tals och där vi kan ha en saklig debatt om drogfrågor. Många saknar en sådan plattform med en bred läsekrets, säger Julius von Wright, chefredaktör för A&N.

Sajten har inte kommenteringsfunktioner på artiklarna, men målet är att uppmana läsare att skicka in debattinlägg och repliker. Tidskriften har hittills endast kommit ut i tryckt form sex gånger om året, vilket inte har möjliggjort en djupare debatt, säger von Wright. 

– Vi kommer också att publicera också mycket annat material. Bland annat en podd, där det just nu ligger ett samtal med folkhälsominister Gabriel Wikström om svensk narkotikapolitik. Och vi satsar även på infographics. Det finns många intressanta siffror som borde bli mer lättillgängliga.

von Wright påpekar att kortare nyhetsartiklar publiceras på sajten, men att den tryckta tidskriften fortsättningsvis kommer att vara A&N:s flaggskepp, med djupgående reportage och unika artiklar.

Håkan Leifman, direktör för CAN och ansvarig utgivare för tidskriften, anser att sajten kommer att öka möjligheterna att sprida kunskap inom alkohol- och narkotikaområdet.

– Alkohol- och narkotikafrågor är minst lika aktuella och viktiga idag som tidigare men kommunikationskanalerna har ändrats radikalt på bara några år. Om vi ska nå ut till våra målgrupper och med våra budskap så måste vi anpassa oss efter det nya digitala landskapet. Den nya sajten är ett sådant viktigt steg i den riktningen.

www.alkoholochnarkotika.se

www.facebook.com/alkoholochnarkotika.se

www.twitter.com/tidskriftenAoN

 

Om tidskriften

Alkohol & Narkotika är en drogpolitiskt oberoende tidskrift, som ges ut av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Tidskriften granskar och bevakar forskning, politik och andra frågor inom drogområdet i form av sociala reportage, intervjuer, debattinlägg och faktaartiklar. Tidskriften har publicerats sedan 1901.

Julius von Wright
07237314328
julius.von.wright@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media