Almedalsveckan: Varför är dagens ungdomar så skötsamma? Om ungdomar, alkohol och kriminalitet.

Olika undersökningar visar att färre unga dricker och begår brott. Vad beror det på? Och är det en utveckling som håller i sig? Resultat presenteras av BRÅ, CAN och Idéer för livet och kommenteras av Inger Ashing, Omar Mustafa och Thor Norström.

Tid: Tisdagen den 2 juli kl 10.00 – 11.00
Plats: Soberian, Kilgränd, nära Donners Plats

Medverkande:
Inger Ashing, Ungdomsstyrelsen
Sven Granath, BRÅ,
Lena Hök, Idéer för livet,
Håkan Leifman, CAN,
Omar Mustafa, Studieförbundet Ibn Rushd
Thor Norström, Stockholms universitet
Moderator: Anna Raninen, CAN

Arrangörer: CAN och BRÅ.

Evenemanget i Almedalskalendariet

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Dokument & länkar