Almedalsveckan: Skolelevers drogvanor 2013 presenteras

CAN presenterar resultat från undersökningen Skolelevers drogvanor 2013, släpper en ny rapport om nätdroger och diskuterar en studie kring unga vuxna och alkohol.

4 juli 10:00 - 10:45
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Skolelevers drogvanor 2013 presenteras
Förra årets undersökning bland elever i grundskolan och gymnasiet visade att andelen unga som debuterar tidigt med alkohol och tobak minskat, liksom andelen som druckit smuggelsprit. Andelen som använde narkotika var däremot i stora delar oförändrad. Håller utvecklingen i sig? CAN ger svaren. Medverkande: Håkan Leifman och Clara Henriksson, CAN. Arrangör: CAN.

4 juli 11:30-12:00
Soberian, Kilgränd
Har unga ersatt alkohol med nätdroger?
Sedan 2012 ställer CAN frågor om s k nätdroger i den nationella drogvaneundersökningen. Tillgången till narkotika och andra substanser på nätet har ökat. Allt färre unga dricker alkohol. Frågan är om nätdroger ersatt alkoholen som källa till ungas berusning. CAN ger svaren. Medverkande: Clara Henriksson och Håkan Leifman, CAN. Arrangör: CAN.

4 juli 14:30-15:00
Soberian, Kilgränd
Snäll eller kriminell? Om unga vuxnas syn på att förse minderåriga med alkohol.
Unga vuxna är den vanligaste källan till alkohol för minderåriga. Vilka är det som köper ut och vilka är deras motiv? Vilka är motiven för att låta bli? Och vad kan vi göra åt problemet? Medverkande: Jonas Raninen, Alkoholforskare, CAN/STAD, Magnus Jägerskog, VD, IQ, Love Nordenmark, Omvärldsanalytiker, UMO, Mats Ramstedt, Chef, STAD. Moderator: Mia Sundelin, CAN. Arrangör: CAN.

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Dokument & länkar