Antilangningspåsar till 20-åringar

9 000 20-åringar i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län får i dagarna en tygkasse med posten. På påsen finns ett budskap mot langning. Utskicket är en del av kampanjen ”Hejdå alkoholskador” som syftar till att få unga vuxna att låta bli att bjuda eller köpa ut alkohol till minderåriga. 

Den vanligaste källan till alkohol för minderåriga är kompisar, kompisars syskon och partners, det framgår av undersökningen Skolelevers drogvanor som CAN genomför årligen. Därför bedriver Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, tillsammans med storstadslänen en kommunikationsinsats riktad till unga vuxna med budskap mot langning.

- Partners, kompisar och kompisars syskon har varit den vanligaste källan till alkohol för minderåriga i många år, men gruppen har ansetts svår att nå. Genom att skicka hem budskapen till dem och genom att sprida budskapen via sociala medier hoppas vi kunna nå dem säger Anna Raninen, projektledare för kampanjen.

Många insatser har genom åren genomförts för att påverka föräldrar att inte förse sina minderåriga barn med alkohol. Under de senaste åren har det också varit en positiv utveckling, även om det varierar över landet.

- Det finns skillnader även mellan storstadslänen. I Skåne län är det avsevärt fler elever i årskurs nio som uppger att de får alkohol av sina föräldrar jämfört med i Stockholms och Västra Götalands län, säger Anna Raninen. Det visar att det finns behov av att anpassa det förebyggande arbetet efter lokala och regionala förhållanden. Att använda sig av den kunskap som kommer fram genom undersökningar, helt enkelt.

"Senaste gången du drack alkohol från Systembolaget, hur fick du då tag på det?" 
Procentuell fördelning bland elever i årskurs 9 i de tre storstadsregionerna för de som druckit alkohol från Systembolaget. 2015-2016.

  Stockholms län
(n=408)
stra 
Götalands län (n=534)
Skåne län (n=529)
Köpte själv på Systembolaget/i butik 2,6 3,3 6,5
Från syskon 8,1 10,8 9,4
Från pojk-/flickvän, kompis eller kompis syskon 35,3 30,3 28,0
Från egna föräldrar/vårdnadshavare med lov 16,3 14,6 25,7
Från egna föräldrar/vårdnadshavare utan lov 14,5 13,2 14,6
Från annan vuxen som bjöd 11,5 13,3 14,7
Från annan vuxen (langare) som köpte ut/sålde till mig 23,2 29,4 21,6
Annat sätt 9,5 8,8 12,0
Vet ej 12,4 12,9 12,4

 

Bakgrund

Kampanjen inleddes 2014 och bedrivs av CAN och länsstyrelsen i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Kampanjen handlar dels om de skador – jobbiga saker som händer på fyllan – som unga kan råka ut för och som CAN ställer frågor om i den årliga undersökningen Skolelevers drogvanor, dels om vanliga myter kring unga och alkohol. Förutom utskick till 20-åringar består kampanjen av animerade filmer som sprids via sociala medier. Läs mer på www.hejdåalkoholskador.se.

Anna Raninen
Projektledare
0723714321
anna.raninen@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia