Årets förebyggare utsedda

Karlskoga/Degerfors är Årets förebyggande kommun, Föreningen Fruktdrycker Årets ideella organisation, Gretagruppen Årets förebyggande insats och Slim Lidén är Årets förebyggare. Det blev klart under middagen vid konferensen Förebygg.nu i Göteborg den 13 november.

Årets förebyggande kommun
Priset tilldelas en kommun som har skapat förutsättningar för långsiktigt arbete samt utvärderar sina aktiviteter. I år går priset till två kommuner i samverkan, Karlskoga och Degerfors. Förutom att uppfylla de krav som ställs i nomineringsförfarandet visar de att små kommuner genom regionala och kommunala samverkansavtal och gemensam nämnd kan bedriva ett framgångsrikt och långsiktigt förebyggande arbete.

Årets ideella organisation
Priset tilldelas en organisation som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt bedrivit ANDT-förebyggande arbete. Årets pris tilldelas Föreningen Fruktdrycker, som på ett framgångsrikt sätt introducerat alkoholfria drycker som en självklarhet när det gäller gott värdskap.

Årets förebyggande insats
Priset går till en insats som bedrivits helt eller delvis under 2013 och som fått genomslag i en förutbestämd målgrupp. Årets pris går till "Gretagruppen" i Åtvidaberg. Verksamheterna "Bättre att stämma i bäcken än i ån" i Essunga och "Ung och smart i trafiken" i Skaraborg tilldelas diplom för sitt arbete.

Årets förebyggare
Priset tilldelas en person som tagit initiativ till, inspirerat, implementerat eller förvaltat ett drogförebyggande arbete lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt. Pristagare i denna kategori avgjordes genom SMS-röstning. Slim Lidén, Tyresö, röstades fram till vinnare och Marie Clasgård, Göteborg och Carina Hesse Bolin, Uppsala, fick ta emot diplom.

Detta är tredje året som CANs pris för förebyggande arbete delas ut. Nomineringsperioden har pågått den 15 augusti – 15 oktober 2013. En jury med representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Västra Götaland, SLAN och Örebro kommun har röstat fram  kandidater bland de nominerade.

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera