Årets förebyggare utsedda!

Skellefteå är Årets förebyggande kommun, KSAN är Årets ideella organisation, ANDT på schemat är Årets förebyggande insats och Nina Gual är Årets förebyggare. Det blev klart under konferensen Förebygg.nu i Göteborg den 11 november.

Årets förebyggande kommun
Priset tilldelas en kommun som har skapat förutsättningar för långsiktigt arbete samt utvärderar sina aktiviteter.
I år går priset till Skellefteå som förutom att uppfylla de hårda krav som ställs i nomineringsförfarandet har lyckats bygga upp ett långsiktigt preventionsarbete inom ANDT. Juryn imponerades av att de arbetar strategiskt både med övergripande mål och med mål utifrån lokala behov.Kommunens arbete bygger också på politiska beslut och funktioner istället för enskilda personer.

Årets ideella organisation
Priset tilldelas en organisation som på ett framgångsrikt och föredömligt sätt bedrivit ett ANDT-förebyggande arbete.
Juryn har valt ut KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, för sitt arbete med att förebygga ohälsa och missbruk bland flickor och kvinnor. En organisation som bildades redan 1943 men som ständigt förnyar sig med insatser för många olika målgrupper, alltifrån mammor med nyfödda barn till äldre.

Årets förebyggande insats
Priset går till en insats som bedrivits helt eller delvis under 2015 och som fått genomslag i en förutbestämd målgrupp.
Årets pris går till "ANDT på schemat" som utvecklats av Borlänge kommun och Länsstyrelsen i Dalarnas län. De har arbetat fram ett metodmaterial som fokuserar på - och lyckas - höja förmågan hos elever när det gäller källkritik och alkohol, narkotika, dopning och tobak. Materialet följer tydligt läroplanens mål och tränar de förmågor som Skolverket pekat ut som viktiga.

Årets förebyggare
Priset tilldelas en person som tagit initiativ till, inspirerat, implementerat eller förvaltat ett drogförebyggande arbete lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.
Pristagare i denna kategori avgjordes genom SMS-röstning. Nina Gual, Stockholm, röstades fram som vinnare och Anders Eriksson, Vallentuna och Petra Isaksson, Norrköping, fick ta emot diplom.

Detta är femte året som CAN:s pris för alkohol- och drogförebyggande arbete delas ut. Nomineringsperioden har pågått den 17 augusti – 30 september 2015. En jury med representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, SLAN och Norrtälje kommun har röstat fram kandidater och vinnare bland de nominerade.

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar