CAN i Almedalen: Nya data om skolelevers drogvanor och debatt om regeringens strategi

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, finns som vanligt på plats i Visby under Almedalsveckan. Vi arrangerar två seminarier och medverkar vid ett flertal. Varmt välkomna till våra arrangemang!

Måndagen den 4 juli kl 15.00-16.30 
Peter Larm medverkar i seminariet "Attityder i fråga om avkriminalisering och legalisering av narkotika", som anordnas av Uppsala universitet. 
Länk till evenmanget i Almedalskalendariet 

Tisdagen den 5 juli kl 09:45-10:45
Daniel Carlryd medverkar i seminariet "Hur kan man gå från beroende till förtroende?" som arrangeras av Hela Människan, Studieförbundet Bilda och Equmenia.
Länk till evenemaget i Almedalskalendariet

Tisdagen den 5 juli kl 14.00-14.50
Håkan Leifman medverkar i seminariet "Hur använder sig ideella organisationer av vetenskap?" som arrangeras av Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran.
Länk till evenemaget i Almedalskalendariet

Tisdagen den 5 juli kl 16:30-17:30
Mia Sundelin modererar seminariet "Missbruk i familjen – så ger vi nästa generation bättre förutsättningar" som Ersta Vändpunkten arrangerar
Länk till evenemanget i Almedalskalendariet

Onsdagen den 6 juli kl 09.00-10.00
Siri Thor presenterar siffror från undersökningen Skolelevers drogvanor vid CAN:s seminarium i Soberian. 
Länk till evenemaget i Almedalskalendariet

Onsdagen den 6 juli kl 12:30-13:15
Håkan Leifman medverkar i panelsamtalet "ANDT-strategin - finns den?" som CAN arrangerar i Soberian.

Länk till evenemaget i Almedalskalendariet

Onsdagen den 6 juli kl 11.00-12.30
Håkan Leifman medverkar i seminariet "
Beroendeproblematiken ur ett helhetsperspektiv" som anordnas av Uppsala universitet.
Länk till evenemaget i Almedalskalendariet

Anna Raninen
Presskontakt
0723714321
anna.raninen@can.se
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Prenumerera