CAN och Kalmar stad i internationell workshop om drogförebyggande arbete

Den 5-6 september arrangerar Institute of Psychiatry and Neurology i Warszawa, Polen, en internationell workshop om stöd till kommuner för att utveckla drogförebyggande arbete. Från Sverige deltar Håkan Leifman och Mia Sundelin från CAN och Kjell Lindberg från Kalmar stad. Övriga länder som deltar är Estland, Litauen, Norge och Polen. Förhoppningen är att workshopen ska utmynna i ett gemensamt projekt. 

Ett tidigare internationellt samarbete ligger till grund för ett arbete, ILFA, som CAN idag bedriver tillsammans med nio kommuner i Kalmar län. I Polen kommer Sverige att presentera ILFA som tänkbar modell för ett gemensamt projekt.

- Kalmar stad har kommit långt i sitt drogförebyggande arbete, både vad gäller struktur och insatser. Från CAN:s sida är vi glada att kunna visa upp arbetet som gjorts i Kalmar som ett gott exempel, säger Håkan Leifman, direktör på CAN.

Bakgrund

CAN har utvecklat en modell, ILFA, för utveckling av lokalt förebyggande arbete. Modellen har använts i internationella samarbeten med kommuner runt Östersjön och används sedan 2014 i ett samarbete med nio kommuner i Kalmar län.

ILFA (Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete) går i stora drag ut på att CAN hjälper kommuner att följa och utveckla lokalt förebyggande arbete. Genom att använda ett antal indikatorer på hur kommunerna arbetar och kartlägga och analysera hur konsumtionen och skadorna av ANDT utvecklas kan CAN komma med rekommendationer för ett mer framgångsrikt förebyggande arbete i kommunen. Kvantitativa data kompletteras med samtal genom regelbundna kommunbesök och andra mötesformer.

Kontaktpersoner:

Mia Sundelin
Samordnare Lokalt förebyggande arbete, CAN
0723-714320

Kjell Lindberg
Drogsamordnare Kalmar stad
0480-450171

Anna Raninen
Presskontakt
0723714321
anna.raninen@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Prenumerera