Drogförebyggande konferens samlar 700 deltagare i Göteborg

Den 15-16 november arrangeras konferensen Förebygg.nu i Göteborg. Konferensen lockar forskare, politiker och praktiker från hela landet. Ny forskning och praktiska exempel från alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete presenteras i plenumföreläsningar och seminarier.

Bland höjdpunkterna kan nämnas en föreläsning om narkotika och hållbarhet av Dr Angela Me, forskningschef vid FN:organet UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Läkaren Ing-Marie Wieselgren talar på temat drogförebyggande arbete och jämlik hälsa. Kl 11:50 den 15 november delas CAN:s drogforskningspris och pris för förebyggande arbete ut.

När: Den 15-16 november
Plats: Folkets Hus i Göteborg, Olof Palmes plats 3

Konferensen är sedan länge fulltecknad. Journalister som önskar bevaka hela eller delar av konferensen ombeds kontakta anna.raninen@can.se.

Varmt välkommen!

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera