Förebryggarpris till Norsjö kommun och Olivia Trygg

Norsjö är Årets förebyggande kommun och Olivia Trygg är Årets förebyggare. Det blev klart under konferensen drogFOKUS i Uppsala den 19 oktober.

Priset som Årets förebyggare tilldelas en person som tagit initiativ till, inspirerat, implementerat eller förvaltat ett drogförebyggande arbete lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt. Pristagaren utsågs genom SMS-röstning och Olivia Trygg, Stockholm, röstades fram som vinnare. 

Norsjö årets förebyggande kommun
CAN har i nomineringsprocessen utsett tre kommuner utifrån ett index för drogförebyggande arbete, Preventionsindex. Juryn har bland dessa tre utsett Norsjö kommun som vinnare och priset hamnar därmed för andra året i rad i Västerbottens län. Preventionsindex omfattar både faktorer som policy och struktur och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan. 

Bakgrund
Detta är sjätte året som CAN:s pris för alkohol- och drogförebyggande arbete delas ut. Nomineringsperioden har pågått den 15 augusti – 15 september 2015. En jury med representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Uppsala län, SLAN och Skellefteå kommun har röstat fram kandidater och vinnare bland de nominerade.


Kontakt:
Daniel Carlryd
0723-714317, daniel.carlryd@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media