Ny rapport: Alkoholkonsumtionen i Sverige stabil

Totalt sett låg alkoholkonsumtionen på ungefär samma nivå under 2015 som året innan. Det visar Monitormätningarna från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Under 2015 uppgick konsumtionen till 9,2 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre jämfört med 9,3 under 2014.

- Alkoholkonsumtionen ligger på en stabil nivå under de senaste två åren, men jämfört med för tio år sedan har konsumtionen minskat med 11 procent säger Björn Trolldal, forskare vid CAN, i en kommentar.

Försäljningen av alkohol är i stort sett oförändrad 2015 jämfört med 2014. Den andel av konsumtionen som kommer från Systembolagets försäljning uppgick under 2015 till ungefär 62 procent, därefter följer resandeinförseln med 13 procent. Smugglad alkohol står för drygt 5 procent och internethandeln för endast 1 procent av den totala konsumtionen.

Resandeinförseln minskade med cirka 6 procent under 2015 jämfört med 2014. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd.

Tabell. Olika anskaffningskällors andel av den totala alkoholkonsumtionen 2015 (%)

Registrerad del 77,9
Systembolaget 62,0
Restauranger 10,8
Folköl 5,1
Oregistrerad del  22,1
Resandeinförsel 13,5
Smuggling 5,5
Hemtillverkning 2,1
Internet 1,0
Totalt 100,0

PM:n ”Alkoholkonsumtionen i Sverige” finns att ladda ner på www.can.se. En rapport med definitiva uppgifter om alkoholkonsumtionens olika delmängder publiceras under hösten 2016.

Bakgrund

Rapporten redovisar preliminära resultat från Monitormätningarna. Mätningarna startade i juni 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. CAN har haft ansvaret för dem sedan 2013. Syftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

I Monitormätningarna beräknas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolagets butiker, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel och smuggling, köp via internet och hemtillverkning. Genom att addera de båda delarna får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 16–84 åringar i Sverige. Totalt genomförs 18 000 intervjuer varje år.

Sedan 2003 undersöks även införseln av tobak i syfte att på motsvarande sätt skatta den totala konsumtionen. Utöver frågor om anskaffningskällor ingår frågor om konsumtionsvanor på både alkohol- och tobaksområdet. 

Björn Trolldal
Forskare
072-371 43 07 

Håkan Leifman
Direktör
070-343 24 81 

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Prenumerera