Ny rapport: Alkoholkonsumtionen minskar

Under den senaste tioårsperioden har svenska folkets totala alkoholkonsumtion minskat med åtta procent. Det framgår av rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016”, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), presenterar idag.

Vi dricker idag 9,0 liter ren alkohol per invånare, en minskning med drygt 1 procent jämfört med förra året och med 8 procent jämfört med för tio år sedan. Framförallt är det köp av smugglad alkohol och resandeinförsel, från så kallade oregistrerade källor, som har minskat. Den oregistrerade delen har minskat med 21 procent under den senaste tioårsperioden.

- Andelen inköp av alkohol på Systembolaget och på restauranger har ökat med 11 procent de senaste tio åren. Det är de oregistrerade källorna - smuggling och resandeinförsel - som står för hela minskningen, säger utredaren Björn Trolldal i en kommentar.

Anskaffning av alkohol, källor

Källa Procent
Systembolaget 63,2
Resandeinförsel 12,5
Restauranger* 10,8
Köp av folköl från butik och restaurang 5,5
Köp av smugglad alkohol 4,9
Hemtillverkning 1,8
Internethandel 1,3

* Exklusive folköl


Bakgrund

Rapporten redovisar resultat från Monitormätningarna för år 2016. Mätningarna startade i juni 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Syftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Rapporten innehåller även ett kapitel om skolelevers alkoholanskaffning, resultat som presenterades i sin helhet i en PM i juni.

I Monitormätningarna beräknas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolagets butiker, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel och smuggling, köp via internet och hemtillverkning. Genom att addera de båda delarna får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige. Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt genomförs 18 000 intervjuer varje år.

Sedan 2003 undersöks även införseln av tobak i syfte att på motsvarande sätt skatta den totala konsumtionen. Utöver frågor om anskaffningskällor ingår frågor om konsumtionsvanor på både alkohol- och tobaksområdet. 

Rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016”, rapport nummer 167, finns att ladda ner på www.can.se.

Björn Trolldal
Utredare med forskningskompetens
072-371 43 07 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media