Ny rapport: Hemtillverkning av öl allt vanligare

Hemtillverkning av öl har ökat under senare år och var under 2015 den alkoholdryck som tillverkades mest i hemmen. Det framgår av de så kallade Monitormätningarna som genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). 

Hemtillverkad öl står 2015 för tre procent av den starköl som dricks i landet jämfört med en procent 2014.
- Det hemtillverkade ölet har ökat kraftigt under senare år. Hembränd sprit har blivit en mycket marginell företeelse numera, säger Björn Trolldal, forskare vid CAN, i en kommentar.

Sjunkande alkoholkonsumtion

Totalt sett låg alkoholkonsumtionen på ungefär samma nivå under 2015 som året innan. Under 2015 uppgick konsumtionen till 9,17 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre jämfört med 9,28 under 2014, en minskning med drygt en procent. Under de senaste tio åren har dock konsumtionen minskat med elva procent.

Vin är den alkoholdryck som dominerar bland svenskarna. Av det som dracks under 2015 var 41 procent vin, mätt i ren alkohol. Starköl stod för 30 procent, sprit 22 procent, folköl 5 procent och cider 2 procent.

Av den alkohol som konsumerades 2015 kom 78 procent från den i Sverige registrerade försäljningen. Resterande 22 procent kom från den oregistrerade delen, det vill säga resandeinförsel, smugglad alkohol, hemtillverkning och köp via internet.

Rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015” finns att ladda ner på www.can.se.

 

Bakgrund

Rapporten redovisar resultat från Monitormätningarna. Mätningarna startade i juni 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. CAN har haft ansvaret för dem sedan 2013. Syftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

I Monitormätningarna beräknas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolagets butiker, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel och smuggling, köp via internet och hemtillverkning. Genom att addera de båda delarna får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige. Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 16–84 åringar i Sverige. Totalt genomförs 18 000 intervjuer varje år.

Sedan 2003 undersöks även införseln av tobak i syfte att på motsvarande sätt skatta den totala konsumtionen. Utöver frågor om anskaffningskällor ingår frågor om konsumtionsvanor på både alkohol- och tobaksområdet.  

Kontaktpersoner:

Björn Trolldal
Forskare
0723-714307, bjorn.trolldal@can.se

Håkan Leifman
Direktör

070-343 24 81, hakan.leifman@can.se
 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media