Ny rapport: Svenskar dricker för att bli berusade och ångrar sig efteråt

Svenskar dricker för att ha roligt och bli berusade men känner ofta skuld och ånger över sitt drickande. Det är ett av resultaten som framkommer i den första större europeiska jämförande studien om alkoholvanor i Europa som släpps idag.

Undersökningen har genomförts i 19 europeiska länder varav Sverige är ett. De vanligaste motiven för européer att dricka alkohol är att ha roligt och för att höja stämningen på sociala tillställningar. Att ha roligt är ett vanligt motiv i de nordiska och baltiska länderna men inte alls lika vanligt i medelhavsländerna, där alkohol är ett mer naturligt inslag i vardagen.

- Sverige utmärker sig särskilt genom att många dricker för att det är kul och för att man gillar känslan av att dricka. Sverige sticker också ut med den näst högsta andelen som motiverar sitt drickande med att ”bli full”, säger forskaren Mats Ramstedt i en kommentar.

Samtidigt uppger svenskar i hög utsträckning problem med sitt drickande, framförallt ånger och skuldkänslor.

- Var fjärde svensk, 26 procent, uppger att de ofta känner ånger och skuldkänslor efter att ha druckit, att jämföra med 12 procent av alla européer. Sverige sticker ut i det avseendet, både bland män och kvinnor och i olika åldersgrupper, säger Mats Ramstedt. 


Tabell 1. Andel som  oftast eller alltid drack alkohol för att det var roligt under de senaste 12 månaderna.

Island 62,0
Sverige 39,2
Litauen 36,0
Bulgarien 28,3
Medelvärde 28,0
Polen 27,2
Kroatien 26,4
Estland 20,7
Portugal 18,4
Spanien-Katalonien* 18,4
Spanien 17,2
Ungern 12,3
Italien 4,5

*Spanien ingår med två urval: ett nationellt representativt för hela landet och ett representativt för den autonoma regionen Katalonien.

 

Tabell 2. Andel som har känt skuldkänslor eller ånger efter att ha druckit alkohol under de senaste 12 månaderna.

  Totalt Män Kvinnor 18-34 35-49 50+
Island 27,2 30,1 24,1 38,7 25,4 13,7
Sverige 25,9 28,9 23,1 33,8 22,3 20,3
Litauen 20,4 27,9 13,3 18,8 22,6 19,9
Estland 18,1 24,9 11,8 26,2 16,9 9,6
Finland 17,0 19,0 15,0 26,3 12,3 11,7
Storbritannien 15,5 19,0 12,2 23,1 16,9 7,0
Bulgarien 15,1 18,0 12,2 13,2 15,4 16,7
Norge 15,0 17,6 12,3 26,3 9,1 7,8
Medelvärde 11,6 14,6 8,8 15,4 10,7 8,3
Rumänien 9,9 15,8 4,1 10,4 9,3 9,9
Frankrike 9,3 11,6 7,3 10,8 9,8 7,5
Grekland 8,8 11,7 5,9 13,5 7,5 5,6
Polen 8,6 12,2 5,0 8,9 9,6 7,1
Danmark 8,3 8,6 7,9 13,8 6,8 5,4
Österrike 6,9 7,6 6,3 10,3 5,2 5,0
Spanien 6,0 8,4 3,6 7,3 6,6 3,8
Kroatien 5,9 9,6 2,1 8,4 5,6 3,5
Spanien-Katalonien* 4,9 7,0 2,8 7,1 4,5 3,3
Italien 3,9 4,8 3,0 5,6 3,1 3,2
Ungern 3,1 3,8 2,2 3,9 2,8 2,5
Portugal 2,6 4,5 0,9 2,4 2,9 2,4

*Spanien ingår med två urval: ett nationellt representativt för hela landet och ett representativt för den autonoma regionen Katalonien.

Om undersökningen
Rapporten baserar sig på the Standardised European Alcohol Survey (RARHA SEAS), som är en omfattande undersökning från 19 europeiska länder i olika delar av Europa (Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Litauen, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Ungern och Österrike). Undersökningen genomfördes 2015 och baseras på representativa urval av befolkningen i åldern 18-64 år. Den svenska undersökningen genomfördes av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). I genomsnitt genomfördes femtonhundra intervjuer per land. Det totala antalet intervjuer överstiger 32 000 personer.

Projektet The EU Joint Action on Alcohol är finansierat av Europeiska kommissionen och medlemsstaterna www.rarha.eu. Rapporten finns tillgänglig från klockan 14:30 torsdag 30 mars via denna länk.

Mats Ramstedt
Forskningsansvarig
mats.ramstedt@can.se
Tfn 0723714334

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media