Ny rapport om alkoholkällor: Stora skillnader mellan norra och södra Sverige

Av olika alkoholkällor så är Systembolaget vanligast i norr medan resandeinförsel är vanligast i södra Sverige. Det framgår av rapporten ”Registrerad och oregistrerad alkohol i Sveriges län 2001–2016” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag. Rapporten baseras på Monitormätningarna, som följer köp, införsel och hemtillverkning av alkohol. 

- Vi ser en tydlig skillnad i sätten man skaffar sig alkohol på mellan norra och södra Sverige. I Norrland är försäljningen på Systembolaget större än i övriga delar av landet, och i Hallands, Blekinge och Skåne län är resandeinförseln större jämfört med övriga län, säger forskaren Björn Trolldal i en kommentar.

Störst försäljning på restauranger har man i Jämtlands, Gotlands och Stockholms län. Köp av smugglad alkohol är vanligare i mellersta och norra Götaland jämfört med övriga län.

Men det är inte alltid länens invånare själva som konsumerar den alkohol som köps i ett län.

- I vissa turistlän och i län med norsk gränshandel, till exempel, står besökarna för en del av inköpen på Systembolaget och på restauranger. På samma sätt kan vissa län ha ett turismunderskott, det vill säga att länets invånare köper alkohol utanför länet, säger Björn Trolldal.

En annan faktor som med all säkerhet påverkar skillnader mellan länen är andelen invånare med utländsk bakgrund.

- Enligt våra data är konsumtionen betydligt lägre i den gruppen och det påverkar troligen anskaffningen i till exempel Stockholms och Skåne län där andelen med utländsk bakgrund är högre än i övriga län, säger Björn Trolldal.

 

Bakgrund

I rapporten redovisas regionala variationer i alkoholanskaffningen i Sverige under perioden 2001–2016 uppdelat på olika anskaffningssätt uttryckt i liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Analyserna baseras på data från Monitormätningarna vars syfte är att summera den registrerade delen av alkoholanskaffningen med den oregistrerade delen för att få en bild av den totala anskaffningen i landet.

Den registrerade delen utgörs av alkohol som säljs inom landet och benämns som registrerad försäljning i rapporten. Den oregistrerade delen består av resandeinförsel, hemtillverkning, köp av smugglad alkohol och köp via internet. Den oregistrerade delen kartläggs med hjälp av en löpande frågeundersökning som omfattar drygt 18 000 personer per år. För att göra de uppgifter som är baserade på frågeundersökningar jämförbara med den registrerade försäljningen används ett uppräkningsförfarande.

Rapporten ”Registrerad och oregistrerad alkohol i Sveriges län 2001–2016” kan laddas ner från www.can.se.

Tabell: Total anskaffning, uppdelat på registrerade och oregistrerade delmängder, i liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Medelvärden i länen åren 2012–2016.

Län Registrerat Oregistrerat Totalt
Jämtland 12,0 1,0 13,0
Värmland 10,0 1,7 11,7
Gotland 10,3 0,8 11,1
Västra Götaland 7,4 2,6 10,1
Stockholm 8,5 1,4 9,9
Halland 6,3 3,5 9,8
Kalmar 6,9 2,6 9,5
Norrbotten 8,2 1,3 9,5
Riket 7,2 2,1 9,3
Östergötland 6,3 2,6 9,0
Västerbotten 8,0 0,8 8,8
Västernorrland 7,7 1,0 8,7
Dalarna 7,4 1,3 8,7
Västmanland 6,5 1,9 8,4
Södermanland 7,1 1,3 8,4
Blekinge 5,5 2,8 8,3
Skåne 5,3 2,9 8,2
Uppsala 6,9 1,3 8,2
Gävleborg 6,9 1,2 8,2
Örebro 6,3 1,5 7,8
Kronoberg 5,2 2,2 7,4
Jönköping 5,0 2,3 7,3

Kontaktperson
Björn Trolldal
Forskare
072-371 43 07 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media