Ny rapport om läkemedelsmissbruk: Sömnmedel och lugnande medel vanligast

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har samlat in uppgifter från rapportörer vid polisen runt om i landet om vilka läkemedel som de stött på i missbrukssammanhang. Sömnmedel och lugnande medel (bensodiazepiner) var den vanligast rapporterade läkemedelstypen. Det framgår av en rapport som CAN publicerar idag.

Informationen som samlats in bygger på uppgifter som polisen får kännedom om.

– Det innebär att uppgifterna i huvudsak speglar förhållanden som gäller personer som är kända för narkotikamissbruk eller annan kriminalitet. Det är inte alls givet att det ser likadant ut för andra grupper som använder narkotikaklassade läkemedel utan läkarförskrivning, säger rapportens författare Ulf Guttormsson.

Bland bensodiazepinerna var den vanligaste substanssorten alprazolam (Xanor och Alprazolam) följd av klonazepam (Iktorivil) och diazepam (Diazepam och Stesolid).

Efter bensodiazepinerna var olika typer av smärtstillande opioider den grupp av läkemedel som rapporterades mest frekvent. Vanligast bland dessa var tramadol (Tradolan m.fl.) följt av buprenorfin (Subutex m.fl.) och fentanyl. Jämfört med förra kartläggningen från 2012 rapporteras opioder i något större omfattning.

Undersökningen tar inte upp hur läkemedlen hamnat på svarta marknaden, men det kan konstateras att avledning från sjuk- och beroendevården förekommer, liksom att preparaten smugglas på traditionell väg eller beställs via internet. Tullen står för en betydande del av beslagen av narkotikaklassade läkemedel.

– Den senaste femårsperioden har tullen tagit drygt 800 000 tabletter i beslag årligen, vilket pekar på smugglingens betydelse för läkemedelsmissbruket, säger Ulf Guttormsson.

Rapporten Läkemedel i missbruksmiljöer 2015 (rapport 157) kan laddas ned från www.can.se.

Ulf Guttormsson
Avdelningschef
0723-71 43 19

ulf.guttormsson@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Prenumerera