Ny rapport om narkotikapriser

De mest spridda narkotikasorterna i Sverige är cannabis (hasch och marijuana) och amfetamin. Förekomsten av marijuana har blivit vanligare. Det framgår av rapporten ”Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2015”, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterar idag.

Hasch har tidigare varit den dominerande cannabissorten men idag är marijuana lika utbrett som hasch. Men priserna stiger.

- Gatupriset har ökat för både hasch och marijuana. Det kan bero på ökad efterfrågan, att kvaliteten har ökat eller en kombination av de två faktorerna, säger rapportens författare Ulf Guttormsson i en kommentar.

Priset för amfetamin har däremot legat på en historiskt låg nivå de senaste fem åren, en tredjedel jämfört med prisnivån i slutet på 1980-talet. Inget polisområde har för år 2015 rapporterat pris på GHB, vilket tolkas som att GHB har blivit ovanligt på marknaden.

 

Bakgrund

CAN har samlat in uppgifter om gatupriser på narkotika sedan andra halvan av 1980-talet. Informationen i rapporten har inhämtats från rapportörer vid Sveriges polisområden. CAN:s uppgifter om narkotikapriser vidarerapporteras regelbundet till FN (UNODC) och EU (EMCDDA) och utgör underlag för internationella jämförelser och publiceringar. Prisutvecklingen är även en indikator som används i uppföljningen av regeringens ANDT-strategi.

Rapporten kan laddas ner från www.can.se. Där finns även resultattabellerna, som ingår som bilaga i rapporten, tillgängliga i Excel-format.

Ulf Guttormsson
Avdelningschef
0723-71 43 19

ulf.guttormsson@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Prenumerera