Nya siffror presenteras i Almedalen: Hur ser droganvändningen ut bland unga?

Under de senaste åren har användningen av alkohol, narkotika och tobak bland unga minskat. Hur ser det ut i 2017 års undersökning? Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar ett urval resultat vid ett seminarium i Almedalen.

CAN genomför årligen undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Datainsamlingen sker under våren och vid ett seminarium i Almedalen presenteras resultat från årets undersökning för första gången.

Tid: Tisdagen den 4 juli kl 10:00-10:45
Plats: Soberian, Kilgränd 1, Visby

Välkommen!

Ulf Guttormsson
Avdelningschef
0723-71 43 19

ulf.guttormsson@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media