Nytt nummer av A&N: Barnperspektiv via föräldrastöd

Cirka fyra procent av alla barn har en förälder som vårdats för missbruk av alkohol eller narkotika under barnets uppväxt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde 2012 en enkätundersökning om föräldraskap bland personer i behandling för missbruk och beroende. En stor andel av föräldrarna var oroliga för sina barn, ville prata om sitt föräldraskap och om barnens behov.

CAN har i tre studier analyserat data från enkätundersökningen, bland annat en studie om hur föräldraskapet fungerat. CAN:s medlemsorganisation Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN, drev 2012-2014 pilotprojektet "Flera mammor - ett placerat barn". Läs om resultaten från studierna och pilotprojektet och mycket annat i senaste numret av A&N.

Läs, beställ och prenumerera på tidningen på www.can.se!

Staffan Hasselgren
07237314328
staffan.hasselgren@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia