Nytt nummer av A&N: Dubbel utsatthet – om våldsutsatta missbrukande kvinnor

Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem har små möjligheter att få akut skydd. Det finns få ställen som tar emot påverkade kvinnor och ofta villkorar samhället hjälpen.

Det är ingen självklarhet att man får skydd mot våld om man samtidigt har missbruks- eller beroendeproblem. Det finns få ställen som tar emot påverkade kvinnor och ofta villkorar samhället hjälpen. ”Först måste du sluta med drogerna, sedan bearbeta våldet”. Läs Åsa Bolmstedts artiklar i senatse numret av tidskriften Alkohol & Narkotika på www.can.se. Förutom artiklar om våldsutsatta missbrukande kvinnor  innehåller det nya numret bland annat artiklarna

  • Allt fler hemlösa i Grekland
  • Narkotikahundar i Landskronas skolor
  • Colombia – En gång ”mula” alltid ”mula”

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar